Ústavní rehabilitace po poranění mozku…A co dál?

Opuštěním rehabilitačního ústavu to nekončí! Na tom jsem se shodli na úterním setkání pracovníků Cerebra s kladrubskými psychology a pacienty. Stále v rámci návazné rehabilitační péče chybí mnohým, kterých se taková situace dotýká informace a osvěta o tom, jak pokračovat v dlouhodobém ambulantním a domácím zotavování. Proto se budeme snažit společně i nadále tuto situaci měnit a pracovat na zlepšení povědomí o problémech osob se získaným poškozením mozku.

Dlouhodobé následky získaného poškození mozku významně ovlivňují život těch, kteří poškození utrpěli, ale také jejich rodinných příslušníků. Jsou často traumatizující nejen pro jejich rozsah a závažnost, ale i pro svoji neviditelnost. Mnohá omezení (zejména v oblasti kognitivních a psychických funkcí) nejsou na první pohled zjevná a člověk se potýká s tím, že jej okolí buď považuje za podivína nebo se domnívá, že může zvládat to, čeho ve skutečnosti není schopen.

Zapojení rodiny do léčby blízkého po poranění mozku je velice důležité. Když je blízký propuštěn z nemocnice do domácí péče, členové rodiny často přebírají role, které v nemocnici vykonával zdravotnický personál. Se svým blízkým mohou rodinní příslušníci dělat určitá cvičení na zlepšení spasticity, rovnováhy, uvolnění zkrácených svalů a celkovému protažení těla. Dále mohou členové rodiny s blízkým trénovat paměť, pozornost a další kognitivní funkce narušené poraněním mozku nebo procvičovat komunikační dovednosti.

Péče o blízkého po poranění mozku je náročnou životní situací, která vyžaduje mnoho úsilí, trpělivosti a mnohdy také odříkání. Existují pomáhající organizace, jejichž terapeuti v rámci ambulantních či terénních služeb mohou pomoci zmírnit dopad negativních následků poškození mozku (fyzických i psychických), pomoci získávat zpět ztracené kompetence, zvyšovat soběstačnost klienta a nastavovat takové podmínky, aby se osoby po ZPM i jejich blízcí opět radovali ze života.

V rámci dlouhodobé podpory nabízí Cerebrum osobám po poranění mozku mnohé aktivity, kterými se snažíme zvyšovat soběstačnost a nabídnout kvalitní trávení volného času osobám po poranění mozku i jejich blízkým. Organizujeme rekondiční rehabilitační pobyty, jezdíme společně na výlety, chodíme na procházky nebo tvoříme.

Sledujte náš program a aktuality na našich webových stránkách nebo facebooku a neváhejte se k nám při nejbližší příležitosti přidat!

Sdílet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *