Skupinový trénink soběstačnosti

Skupinový trénink soběstačnosti usiluje o zachování a využití schopností, které jsou potřebné pro zvládání běžných denních činností, pracovních a také zájmových aktivit.

Terapeut: Fyzioterapeut

Skupinový trénink soběstačnosti

Skupinový trénink soběstačnosti usiluje o zachování a využití schopností, které jsou potřebné pro zvládání běžných denních činností, pracovních a také zájmových aktivit.

Terapeut: Fyzioterapeut

Je skupinový trénink soběstačnosti vhodná volba pro vaši rodinu?

Skupinový trénink soběstačnosti je veden ergoterapeutem a je zaměřen na praktický nácvik všedních denních činností, zvládnutí činností soběstačnosti, zapojení postižené horní končetiny do aktivit, plánování volného času, orientace v prostoru a času a další, vývoj kompenzačních strategií a jejich přenos do běžného života, výběr vhodných kompenzačních pomůcek a další.

Cena za osobu v rámci skupinového tréninku

90 minut – 200 Kč