Poradna pro pečující

Poradna pro pečující je určena především pro neformální pečující o lidi po cévní mozkové příhodě či úrazu mozku, na kterých většinou závisí dlouhodobá péče o nemocného blízkého i její kvalita.

Poradna pro pečující

Poradna pro pečující

Poradna pro pečující je určena především pro neformální pečující o lidi po cévní mozkové příhodě či úrazu mozku, na kterých dlouhodobá péče o nemocného blízkého i její kvalita většinou závisí.

Je poradna pro pečující vhodná pro vaši rodinu?

V září 2019 odstartovalo Cerebrum tříletý podpůrný program – cyklus přednášek a aktivit svépomocného charakteru.

Při svých seminářích a diskuzích se přednášející, mezi nimiž jsou například neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut nebo sociální pracovnice, zaměřují na edukaci a zprostředkování informací především z oblasti sociálních a zdravotních služeb, komunikaci mezi pacientem a pečujícím, psychohygienu či prevenci syndromu vyhoření.

V rámci podpůrných svépomocných aktivit tvoříme, vaříme, hrajeme hry, cvičíme aj. Členové však získávají především bezpečný prostor a příležitost vzájemně si předávat a sdílet cenné zkušenosti.

Aktivita probíhá v rámci projektu Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM – CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem Operační program Zaměstnanost.