Fyzioterapeutické konzultace ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Pomůžeme Vám dosáhnout optimální funkce pohybového systému a zlepšit posturální stabilitu.

Terapeut: Ergoterapeut

Fyzioterapeutické konzultace ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Pomůžeme Vám dosáhnout optimální funkce pohybového systému a zlepšit posturální stabilitu.

Terapeut: Ergoterapeut

Je fyzioterapie vhodná volba pro Vaši rodinu?

Ve vlastním sociálním prostředí pacienta provádíme konzultace zaměřené na trénink mobility, chůze, nácvik relaxace a trénink aktivní hybnosti horních a dolních končetin.

Cena terapie ve vlastním sociálním prostředí

280 Kč – 60 minut