Ergoterapeutické konzultace ve vlastním sociálním prostředí pacienta

V rámci ergoterapeutických konzultací dokážeme pomoci zlepšit vaši samostatnost a soběstačnosti po prodělaném poškození mozku.

Terapeut: Ergoterapeut

Ergoterapeutické konzultace ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Cílem ergoterapie je zlepšení Vaší samostatnosti a soběstačnosti po prodělaném poškození mozku s respektováním Vašich individuálních potřeb.

Terapeut: Ergoterapeut

Je ergoterapie vhodná volba pro vaši rodinu?

Ergoterapeut je odborník s vysokoškolským vzděláním, který vám může poskytnout pomoc v mnoha oblastech omezujících kvalitu vašeho každodenního života. Jde například o:

  • pomoc s nácvikem každodenních činností (přesun z lůžka na mechanický vozík/na toaletu, koupání, oblékání, osobní hygiena, příjem potravy),
  • cvičení zaměřené na funkci horních a dolních končetin (zvýšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly),
  • nácvik jemné motoriky (uchopení a držení předmětů, koordinace oko-ruka),
  • doporučení a nácvik používání kompenzačních pomůcek (navlékače ponožek a knoflíků, příborů se speciálním úchopem atd.),
  • poradenství o možnosti bezbariérové úpravy domácího prostředí,
  • zlepšení úrovně kognitivních funkcí (paměť, pozornost, řeč), 
  • nácvik sociálních a komunikačních dovedností.

Cena terapie ve vlastním sociálním prostředí

60 minut – 280 Kč