Ergoterapeutické konzultace ve vlastním sociálním prostředí pacienta

V rámci ergoterapeutických konzultací Vám dokážeme pomoci zlepšit Vaši samostatnost a soběstačnosti po prodělaném poškození mozku.

Terapeut: Ergoterapeut

Ergoterapeutické konzultace ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Cílem ergoterapie je zlepšení Vaší samostatnosti a soběstačnosti po prodělaném poškození mozku s respektováním Vašich individuálních potřeb.

Terapeut: Ergoterapeut

Je ergoterapie vhodná volba pro Vaši rodinu?

Ergoterapeut je odborník s vysokoškolským vzděláním, který Vám může poskytnout pomoc v mnoha oblastech omezujících kvalitu vašeho každodenního života, jako je například:

  • Pomoc s nácvikem každodenních činností (přesunů z lůžka na mechanický vozík/ na toaletu, koupání, oblékání, osobní hygieny, příjmu potravy)
  • Cvičení zaměřené na funkci horních a dolních končetin (zvýšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly)
  • Nácvik jemné motoriky (uchopení a držení předmětů, koordinace oko-ruka)
  • Doporučit a nacvičit používání kompenzačních pomůcek (navlékače ponožek a knoflíků, příborů se speciálním úchopem atd.)
  • Poradit s možnostmi bezbariérové úpravy domácího prostředí 
  • Zlepšit úroveň kognitivních funkcí (paměť, pozornost, řeč) 
  • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností

Cena terapie ve vlastním sociálním prostředí

280 Kč – 60 minut