Evropská aliance pro cévní mozkovou příhodu (SAFE) je hlasem pacientů po cévní mozkové příhodě v Evropě. Zastupuje řadu organizací na podporu cévní mozkové příhody z více než 30 evropských zemí. Vizí aliance je pracovat na výrazném snížení počtu mrtvic v Evropě a na tom, aby všichni, kterých se mrtvice dotkne, dostali pomoc a podporu, kterou potřebují. SAFE se zapojuje do aktivit, jako jsou kampaně, vzdělávání a podpora výzkumu, které přispívají k pokroku v prevenci cévní mozkové příhody a zlepšení kvality života přeživších, jejich rodin a pečovatelů. Členy SAFE jsme od roku 2018.

Výzkum v oblasti cévní mozkové příhody

Prostřednictvím článků Vám přinášíme poznatky z nového a zajímavého výzkumu cévní mozkové příhody v Evropě:

Cílená léčba pomocí mikrobotů
Digitalizace a umělá inteligence ve zdravotnictví
Využití umělé inteligence ke zlepšení výsledků u pacientů po mrtvici

Brožury vydané ve spolupráci se SAFE:

Stáhnout PDF->
Stáhnout PDF->
Stáhnout PDF->
Stáhnout PDF->