Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM

Operační program Zaměstnanost

Cerebrum poskytuje podpůrnou síť podpory pro neformální pečující o osoby po poškození mozku.

Projekt je financován z prostředků Evropské Unie.

Číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272

Doba realizace projektu: 9/2019 – 06/2022
Hlavní řešitel: Cerebrum – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.

Projekt se zaměřuje na systémové řešení problémů neformálních pečujících o osoby po získaném poškození mozku (ZPM). Cílem projektu je vybudování sítě čtyř poraden, svépomocného centra, peer programu a vzdělávacího programu pro pečující osoby. Těmito aktivitami projekt docílí celkového zlepšení sociální a psychické situace osob po ZPM a udržitelnějšího zapojení pečujících osob. 


Evropská spolupráce a inovativní partnerství pro podporu sportovní aktivity osob po mozkové příhodě

Erasmus +

01/2020 – 03/2022

Cerebrum je součástí mezinárodního výzkumného týmu, jehož cílem je vývoj, implementace a přenos inovativních postupů souvisejících s fyzickou aktivitou zvyšující zdraví u křehkých jedinců, jako jsou pacienti po mozkové příhodě.

Naši partneři jsou aktéři ve sportu, rehabilitační centra, zdravotnická fakulta, sociální sdružení a skupiny profesionálních pedagogů z Chorvatska, Itálie, Lotyšska a Řecka.

Chcete vědět více? Navštivte webové stránky projektu European collaborative and innovative partnership to promote physical activity after stroke event MY WAY!


Srovnávací zpráva následné péče pro osoby s afázií v partnerských zemích

Norské fondy

09/2019 – 11/2019

Srovnávací zpráva na téma péče o osoby s afázií v Norsku a v České republice s cílem najít v obou zemích společné přenositelné postupy a vzájemná obohacení v možnostech následné péče o tuto skupinu pacientů.


Výzkum dostupnosti rehabilitace a služeb pro občany po poranění mozku v České republice

10/2008 – 03/2009

Výzkum byl zaměřený na zjištění zkušeností osob po poranění mozku s dostupností rehabilitace, podpory a služeb. Byl realizován od října 2008 do března 2009. Samotnému kvantitativnímu sběru dat pomocí dotazníků předcházel kvalitativní sběr dat pomocí rozhovorů, který se zaměřil na celkové zkušenosti a změny životního stylu osob po poranění mozku