Zde uvidíte správné odpovědi dotazníku “Chraň svou hlavu v davu”. Děkujeme za Váš čas.

V případě, kdy odpověď na otázku není jednoznačná, uvádíme nejpřesnější možnou odpověď.

Obecné znalosti a paradoxy

 1. Který z příznaků otřesu mozku se nejčastěji přehlíží, protože není intuitivní?
  a) Bolest hlavy
  b) Nevolnost
  c) Změna chování nebo nálady
  d) Ztráta vědomí
  e) Zpožděné reakce nebo odpovědi ✅
 2. Jak dlouho může trvat, než se objeví následky poranění mozku?
  a) Několik minut
  b) Několik hodin
  c) Několik dní ✅
  d) Několik týdnů
  e) Několik měsíců
 3. Jaký je nejlepší způsob, jak snížit riziko úrazu při sportu, i když to může znít paradoxně?
  a) Vždy nosit helmu
  b) Vyhnout se kontaktním sportům
  c) Pravidelné lékařské kontroly
  d) Učit sportovce, jak bezpečně padat nebo absorbovat nárazy ✅
  e) Zpřísnit pravidla týkající se bezpečnostního vybavení
 4. Proč by nošení helmy při jízdě na kole paradoxně mohlo někdy zvýšit riziko úrazu?
  a) Helmy nejsou vždy účinné
  b) Nošení helmy může vést k přehnané důvěře a riskantnějšímu chování ✅
  c) Helmy vůbec nezajišťují ochranu proti otřesu mozku
  d) Helmy by měly být nošeny pouze profesionálními cyklisty
  e) Většina helem je nekvalitních
 5. Co je často přehlíženým faktorem, který může při sportu významně přispět k riziku úrazu hlavy?
  a) Stav povrchu, na kterém sportujete
  b) Únava ✅
  c) Věk sportovce
  d) Typ obuvi
  e) Počasí

Zdravotnictví a medicína

 1. Jaký je normální rozsah krevního tlaku u dospělého člověka?
  a) 80/40 mm Hg
  b) 120/80 mm Hg ✅
  c) 150/90 mm Hg
  d) 200/100 mm Hg
  e) 90/60 mm Hg
 2. Co je BMI?
  a) BioMechanický Index
  b) Body Mass Index (Index tělesné hmotnosti) ✅
  c) Brain-Muscle Interaction (Interakce mezi mozkem a svaly)
  d) Bone-Marrow Index (Index kostní dřeně)
  e) Bezpečnostní Měření Inteligence
 3. Která z každodenních činností může nejvíce přispět k vysokému krevnímu tlaku, což je rizikový faktor pro mozkovou mrtvici?
  a) Konzumace soli ✅
  b) Nedostatečný příjem tekutin
  c) Sledování televize
  d) Rychlá chůze
  e) Procházky
 4. Kolik procent lidí, kteří utrpěli úraz hlavy, nemusí vykazovat žádné okamžité příznaky?
  a) 10%
  b) 20%
  c) 30%
  d) 40%
  e) 50% ✅
 5. Který z příznaků je nejčastějším dlouhodobým následkem poškození mozku?
  a) Ztráta sluchu
  b) Postižení paměti, myšlení, pozornosti (poškození kognitivních funkcí) ✅
  c) Paralýza
  d) Ztráta zraku
  e) Afázie (ztráta nebo porucha řeči způsobená porušením řečových oblastí mozku)

Sport a úrazy hlavy

 1. Kolika procenty úrazů hlavy způsobených cyklistikou lze předejít nošením helmy?
  a) 20%
  b) 40%
  c) 50%
  d) 60% ✅
  e) 80%
 2. Jaká je v ČR nejčastější příčina smrtelných úrazů hlavy při sportu?
  a) Box
  b) Fotbal
  c) Motocyklové sporty ✅
  d) Ragby
  e) Lyžování
 3. Jaká z činností může paradoxně zvýšit riziko úrazu hlavy, ačkoliv se zdá být relativně bezpečná?
  a) Nošení helmy při jízdě na kole, která není správně nasazena nebo upravena ✅
  b) Plavání v hloubce 2 metry
  c) Jízda autem s nasazeným bezpečnostním pásem
  d) Chůze na vysokém podpatku
  e) Cestování vlakem
 4. Která z aktivit je spojena s nejvyšším rizikem úrazu hlavy?
  a) Jízda na koni
  b) Lyžování
  c) Skákání do vody po hlavě na neznámém místě ✅
  d) Jízda na kole
  e) Turistika
 5. Který z faktorů může paradoxně zvýšit riziko úrazu hlavy při sportu, i když je obecně považován za ochranný?
  a) Důkladná rozcvička
  b) Dostatek odpočinku mezi tréninky
  c) Přílišná důvěra v ochranné vybavení ✅
  d) Kontrola vybavení před každým použitím
  e) Chránič zubů

Dopad na osobní a rodinný život

 1. Který z projevů je méně známým, ale možným důsledkem těžkého úrazu mozku?
  a) Změna chuťových preferencí
  b) Změna osobnosti ✅
  c) Změna sexuální orientace
  d) Změna vlasové struktury
  e) Změna růstového hormonu
 2. Jaký zásadní vliv může mít poškození mozku na rodinný život?
  a) Změna vztahů v rodině
  b) Trvalá ztráta paměti
  c) Ztráta zraku
  d) Ztráta chuti
  e) Všechny výše uvedené odpovědi mohou být správné ✅
 3. Co je často nejvíce ovlivněno v rodinném životě po získaném poškození mozku?
  a) Rovnováha mezi pracovním a rodinným životem
  b) Plánování dovolené
  c) Komunikace a vztahy mezi členy rodiny ✅
  d) Finanční situace
  e) Zájmy a volnočasové aktivity
 4. Která změna je nejčastěji spojena s chronickým poškozením mozku?
  a) Zlepšení vztahů v rodině
  b) Sociální izolace ✅
  c) Nárůst popularity v sociálních sítích
  d) Zvýšení tolerance k povahovým odlišnostem
  e) Žádné zřejmé změny
 5. Jaká je obvykle největší výzva pro rodiny jedinců s chronickým poškozením mozku?
  a) Finanční náročnost
  b) Nedostatek času
  c) Emocionální a psychická zátěž ✅
  d) Ztráta zájmu o člena rodiny s poškozením
  e) Konflikty s lékaři a léčbou
 6. Co obvykle nejvíce pomáhá při adaptaci na nový život po získaném poškození mozku?
  a) Zdravotní rehabilitace
  b) Psychoterapie
  c) Podpora rodiny a blízkých ✅
  d) Změna životního stylu
  e) Vzdělání o nemoci