Projekt 2023/CAU/PVP/054/MZDR 29373/2022/CAU
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Cílem projektu je příprava a realizace celostátní osvětové kampaně zaměřené na rizika onemocnění mozku. Kampaň je zaměřena na ekonomicky aktivní střední generaci blížící se rizikovému věku pro poškození mozku. V rámci kampaně provedeme dotazníkové šetření mapující aktuální zdravotní gramotnost respondentů. Cílovou skupinu též upozorníme na konkrétní dopady poškození mozku na individuální a rodinný život. Vytvoříme edukační materiály podporující aktivní informovanost o prevenci a předcházení poranění mozku. Zajistíme výrobu a odvysílání TV pořadu a audiovizuálního spotu. Šíření těchto informací bude vysíláno na TV Praha, TV Brno a O2 TV. Pořad i audiovizuální spot budou prezentovány na sociálních sítích CEREBRA, spot také v čekárnách ambulantních pracovišť a nemocnic. Projekt bude představen také aktivní formou na promo akcích vhodných pro veřejnost. Dílčími cíli projektu je statistické vyhodnocení dotazníků a formulování závěrů formou analýzy, zvýšení povědomí a zlepšení informovanosti o aktivitách Cerebra jako hlavního aktéra osvětové kampaně a zároveň unikátního realizátora podpory osob se získaným poškozením mozku, zapojení osob se získaným poškozením mozku do realizace projektu, které zprostředkují vlastní zkušenosti s poraněním mozku.