Edukační, informační a poradenský servis pro pečující o osoby po poškození mozku

Projekt DOT/82/03/003050/2024
Doba realizace projektu: 01/2024 – 12/2024

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora pečujících o osoby se získaným poškozením mozku a zkvalitnění jejich informovanosti včetně nabídky možností následné terapie formou vzdělávání a odborného poradenství. Dílčími cíli projektu je poskytování odborného a psychosociálního poradenství, vzdělávací a poradenské aktivity, orientace na trhu práce a volby vhodného zaměstnání, zvyšování osobní motivace pro další osobní rozvoj a snižování sociální izolace a závislosti, obnova znalostí a zručností, získání nových znalostí pečujících, upevňování psychického a fyzického zdraví pečujících.