Srovnávací zpráva následné péče pro osoby s afázií v partnerských zemích

Doba realizace projektu: 09/2019 – 11/2019

Srovnávací zpráva na téma péče o osoby s afázií v Norsku a v České republice s cílem najít v obou zemích společné přenositelné postupy a vzájemná obohacení v možnostech následné péče o tuto skupinu pacientů.