Přidejte se k nám a našemu poslání vedoucímu k porozumění problematice poranění mozku. Podporujte s námi občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, jejich rodinné příslušníky a pečující.

Koho do našeho týmu hledáme?