Program pro pečující máme nově online!

Připravili jsme pro vás materiál, který můžete sledovat z pohodlí domova dokud nám situace neumožní se potkávat osobně

Prezentace Příčiny a následky poškození mozku - film 


Záznam přednášky jsme pro vás upravili ve formě jednotlivých obrázků s texty přednášky, abyste si mohli v klidu  číst o čem pan doktor v besedě mluvil. Opět máte možnost získat odkaz na prezentaci pro celou obrazovku počítače, rádi vám jej zašleme. 

Pro sledování klikněte ZDE

Poškození mozku a rodina pacienta  - informační prezentace 

Jak zvládnout péči o osobu po poškození mozku? 

Jak zvládnout úkol, který vám život nečekaně uložil? 

Jaké překážky musí rodina zvládat a jak to udělat, aby situace nezpůsobila další komplikace na zdravotním stavu ostatních členů rodiny? 

 Na tyto otázky vám odpoví další díl naší prezentace pro pečující POŠKOZENÍ MOZKU A RODINA PACIENTA

Pro sledování klikněte ZDE

Příčiny a následky poškození mozku 


Záznam přednášky MUDr.Lukáše, která proběhla v Klubu seniorů 10.3.2020 Pan doktor srozumitelnou formou přednášel o příčinách a následcích poškození mozku. Záznam přednášky MUDr.Lukáše můžete sledovat ZDE

 (pro sledování přednášky je nutné vyplnit emailovou adresu. To proto, abychom vám mohli poslat odkaz na sledování prezentace na celé obrazovce)

Ukázka rehabilitace pro klienty Cerebra  

Na začátku terapie pomáháme klientům s aktivním zapojováním méně používané paretické horní končetiny do činností. Dále vidíte jak probíhá příprava ruky před samotným cvičením, což zahrnuje protahování spastických a zkrácených svalů. A nakonec nakouknete "pod pokličku" tréninku kognitivních funkcí v Cerebru. Zavolejte nebo napište, chcete-li rehabilitovat s námi!


Příjemná relaxace doma 

Bolí vás záda, jste unaveni? Uvolněte se na pět minut při příjemném relaxačním cvičení s hudbou. Cvičení vám  představí naše fyzioterapeutka Eliška

Připravte si podložku a prostor na cvičení a klikněte ZDE pro zahájení relaxačního cvičení 

Naši partneři

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

Někdy stačí méně, než si myslíte.

STAŇTE SE
ČLENEM SDRUŽENÍ

Pomáhejme společně. Bude to ta nejlepší věc, co dnes uděláte.
Cena ročního členství je 200 Kč

NEBOJTE SE A PŘISPĚJTE

Peníze od vás pomohou přímo pacientům a jejich rodinám.
Číslo účtu je 2100861130/2010

OSTATNÍ SLUŽBY  

ERGOTERAPIE

Ergoterapie se zaměřuje na zlepšení samostatnosti a soběstačnosti klientů s respektováním jejich individuálních potřeb. Ergoterapeut je odborník s vysokoškolským vzděláním, který Vám může poskytnout pomoc v mnoha oblastech, omezujících kvalitu vašeho každodenního života. 

Ergoterapie je ideální volba pro Vás, jestli potřebujete:

  • Pomoc s nácvikem každodenních činností (přesunů z lůžka na mechanický vozík/ na toaletu, koupání, oblékání, osobní hygieny, příjmu potravy)
  • Cvičení zaměřené na funkci horních a dolních končetin (zvýšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly)
  • Nácvik jemné motoriky (uchopení a držení předmětů, koordinace oko-ruka)
  • Doporučit a nacvičit používání kompenzačních pomůcek (navlékače ponožek a knoflíků, příborů se speciálním úchopem atd.)
  • Poradit s možnostmi bezbariérové úpravy domácího prostředí 
  • Zlepšit úroveň kognitivních funkcí (paměť, pozornost, řeč) 
  • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností

Doba trvání: 60 minut 

Cena individuální domácí terapie: 250 Kč 

Terapeut: Ergoterapeut  

LOGOPEDICKÁ KONZULTACE

Po získaném poškození mozku může dojít k narušení schopnosti komunikovat. Cílem individuální logopedické konzultace je co možná nejvíce podpořit obnovení této schopnosti. Klient, popř. jeho nejbližší jsou edukováni o možnostech a způsobech domácího tréninku včetně doporučení či poskytnutí pracovních materiálů a pomůcek. Podle individuálních potřeb klienta mohou být nabídnuty náhradní způsoby komunikace. 

Doba trvání: 60 minut 

Cena individuální terapie: 250 Kč 

Terapeut: speciální pedagog - logoped 

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Kognitivní neboli poznávací procesy nám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí a svět kolem nás. Mezi základní kognitivní funkce, které využíváme, patří paměť, pozornost, myšlení, zpracovávání informací, verbální či zrakově-prostorové schopnosti a také výkonná (exekutivní) složka našeho jednání. Při poškození mozku často dochází k narušení jedné nebo vícerých jmenovaných oblastí. Mohou se objevit problémy s koncentrací, krátkodobou pamětí, sníženou schopností učit se novým věcem či orientovat se v méně známém prostředí. Trénink kognitivních funkcí je souborem úloh a cvičení, který se na tyto potíže zaměřuje s cílem zlepšit jednání v aktivitách každodenního života. Jako doplněk nabízíme klientům počítačový program Happy neuron k domácímu tréninku.

90 minut skupinovou formou, cena 150 Kč

60 minut individuální formou, cena 200 Kč

Vyšetření kognitivních funkcí a vypracování zprávy 

klient Cerebra 300 Kč

ostatní 500 Kč

Terapeut: psycholog 

PODPORA PEČUJÍCÍCH

V září 2019 odstartovalo Cerebrum  dvouletý podpůrný program - cyklus přednášek a aktivit svépomocného charakteru. Program je určen především pro neformální pečující o lidi po cévní mozkové příhodě či úrazu mozku, na kterých dlouhodobá péče o nemocného blízkého i její kvalita většinou závisí. Při svých seminářích a diskuzích se přednášející, mezi nimiž jsou například neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut nebo sociální pracovnice, zaměřují na edukaci a zprostředkování informací především z oblasti sociálních a zdravotních služeb, komunikaci mezi pacientem a pečujícím, psychohygienu či prevenci syndromu vyhoření. V rámci podpůrných svépomocných aktivit tvoříme, vaříme, hrajeme hry, cvičíme aj. Členové však získávají především bezpečný prostor a příležitost vzájemně si předávat a sdílet cenné zkušenosti. 

Podporu nabízíme osobám se ZPM a jejich blízkým a pečujícím ZDARMA v rámci projektu Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM - CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272. Projekt je financován Evropským sociálním fondem Operační program Zaměstnanost.

PsychoLOGICKÁ PORADNA

Poradna nabízí podporu klientům se získaným poškozením mozku, ale i jejich blízkým v psychicky náročnějších situacích. Pomáhá zvládat změny, které nastávají, a překonávat s tím související problémy, ať už v rodině nebo v širším sociálním prostředí. V rámci konzultací s psychologem je možné probrat aktuální i dlouhodobější prožívání těchto situací, zvážit možnosti, jak přispět k jeho zlepšení, případně na základě individuálních potřeb navrhnout další vhodné postupy.

Doba trvání: 60 minut, a další dle individuálních požadavků klienta 

Cena terapie: 250 Kč

Terapeut: psycholog 

FYZIOTERAPIE A LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Pomůžeme vám dosáhnout optimální funkce pohybového systému a zvýšit zlepšení posturální stability. Provádíme trénink mobility, chůze, nácvik relaxace a trénink aktivní hybnosti horních a dolních končetin.

NÁŠ TÝM

Image Description

Jana Bára - Dobrkovská

ředitelka

Hlavním úkolem Jany je podpora našich pracovníků a partnerů, komunikace s donátory a institucemi, rozvoj sdružení  a povědomí o naší činnosti.

Podílí se na vzniku žádostí o granty státní správy a mezinárodních fondů. Prezentuje aktivity sdružení v organizacích, jejichž je Cerebrum členem.


reditel@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Denisa Darmová

psycholog/ trénink kognitivních funkcí 

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a do Prahy ma priviedol môj záujem o ďalšie vzdelávanie. Momentálne som frekventantkou jungiánsky orientovaného psychoterapeutického výcviku v rámci ČSAP. V minulosti som pracovala v Domove sociálnych služieb v Unhošti, kde som sa venovala psychologickému poradenstvu a tréningu pamäti pre seniorov. V Cerebre pôsobím od roku 2016 a vediem tu skupinový tréning kognitívnych funkcií. Práca s klientmi ma veľmi napĺňa a motivuje k ďalšiemu rozvoju. 
Vo voľnom čase rada objavujem nové miesta, spoznávam nových ľudí a navštevujem tanečné kurzy.


denisa.darmova@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Lucie Václavíková 

logopedka, poradkyně a studentka prezenční formy doktorského studijního programu Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci

Mám vystudovaný obor logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.). Logopedii jsem se prakticky začala věnovat již při svých studiích. Obzory jsem si mimo jiné rozšířila také při krátkodobých studijních pobytech v zahraničí (Belgie, Čína). Po dokončení studií jsem začala pracovat jako logopedka v nemocnici. Mám zkušenosti s dospělými osobami s neurogenními poruchami komunikace v akutní i chronické fázi onemocnění. Absolvovala jsem základní kurz Bazální stimulace a kurz Neurokognitivní rehabilitace.
V současnosti se věnuji dospělým osobám s poruchami komunikace v rámci terénní péče. Ve studiu jsem se rozhodla pokračovat, a tak se již druhý rok ve své výzkumné činnosti zabývám právě problematikou neurogenních poruch komunikace u dospělých osob. Neustále se tak snažím propojovat poznatky teorie s praxí. Naopak je mi práce s dospělými osobami inspirací k dalšímu zkoumání.
Logopedie je i mým koníčkem. Kromě toho ráda chodím na procházky s pejsky, chodím do divadla, cestuji, čtu velké množství knih a ráda si vychutnám dobré jídlo.  


lucie.vaclavikova@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Borbála Kiss-Szemán

ergoterapeutka

Borbála se věnuje klientům, kteří rehabilitují v domácím prostředí. Poskytuje domácí ergoterapii těm klientům, kterým zdravotní stav neumožňuje docházet na ambulantní terapii. V Cerebru pomáhá novým kolegyním a spolupracuje s personálem zdravotnických zařízení, odkud odchází pacient do domácí péče.

borbala.kiss-szeman@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Vlaďka Mikšová

ergoterapeutka

Vlaďka pomáhá Cerebru v regionu Mělník a okolí. Věnuje se domácí ergoterapii pro klienty se sníženou pohybovou aktivitou. Vlaďka také pomáhá šířit povědomí o této potřebné terapii na veřejných přednáškách a seminářích, které v Cerebru pořádáme

vladka.miksova@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Eliška Dvořáková

fyzioterapeutka

Eliška je mimo svou pracovní činnost sportovkyně a věnuje se veslování. V Cerebru poskytuje fyzioterapii a zdravotní cvičení osobám po poškození mozku

eliska.dvorakova@cerebrum2007.cz
Image Description

PHDr. Simona Skříčková

psycholožka

Simona pomáhá našim klientům a jejich rodinám překonávat psychickou zátěž, kterou s sebou situace osoby s poškozením mozku nese.

info@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Iveta Kovářová

Ergoterapeutka 

V Cerebru pracuji jako ergoterapeutka od roku 2018, ve kterém jsem zároveň ukončila své magisterské studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Pracuji s osobami po vrozeném i získaném poškození mozku a ve své praxi se specializuji především na klienty po cévní mozkové příhodě.

Jako ergoterapeutka se s pacienty zaměřuji na hodnocení a nácvik běžných denních činností, doporučení vhodných pomůcek pro zvýšení soběstačnosti, rozvoj pracovních a zájmových aktivit a rehabilitaci kognitivních funkcí. Kromě ergoterapie v domácím prostředí se podílím i na přípravě a realizaci rekondičních pobytů, tvorbě edukačních materiálů a poradenské činnosti. Zároveň se profesně věnuji volnočasové pedagogice u dětí a ve svém volném čase ráda sportuji a podnikám dobrodružné výpravy.


iveta.kovarova@cerebrum2007.cz