Skupinový trénink paměti a dalších kognitivních funkcí

Kognitivní neboli poznávací procesy vám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí a svět kolem.

Skupinový trénink paměti a dalších kognitivních funkcí

Kognitivní neboli poznávací procesy Vám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí a svět kolem Vás.

Terapeut: Psycholog

Je trénink paměti a dalších kognitivních funkcí vhodný pro vaši rodinu?

Mezi základní kognitivní funkce, které využíváme, patří paměť, pozornost, myšlení, zpracovávání informací, verbální či zrakově-prostorové schopnosti a také výkonná (exekutivní) složka našeho jednání.

Při poškození mozku často dochází k narušení jedné nebo i více jmenovaných oblastí. Mohou se objevit problémy s koncentrací, krátkodobou pamětí a sníženou schopností učit se novým věcem. Problémem může být i orientace v méně známém prostředí. Trénink se skládá ze souboru úloh a cvičení, které se na tyto potíže zaměřují s cílem zlepšit jednání v aktivitách každodenního života. Jako doplněk nabízíme klientům počítačový trénink kognitivních funkcí – program Happy neuron.

Cena tréninku

90 minut – skupinový trénink – 200 Kč pro členy

90 minut – skupinový trénink – 300 Kč pro nečleny

 

Cena vyšetření a zpráva 

500 Kč – člen

1000 Kč – ostatní