Svépomocné aktivity

Svépomocnými aktivitami směřujeme k tomu, aby naše komunitní centrum fungovalo jako prostor pro setkávání lidí se získaným poškozením mozku, jejich rodin i přátel, tedy těch, kteří mají stejnou nebo podobnou zkušenost s tímto handicapem a mohou tak společně sdílet zážitky a vyměňovat informace.

Setkávají se u nás lidé, kteří očekávají vzájemnou pomoc a podporu. Společné aktivity pomáhají kvalitněji prožít volný čas a sdílet radosti i starosti všedních dnů.

Členové čerpají pomoc sami pro sebe od ostatních členů, na druhou stranu ale také svou účastí ve skupině pomáhají členům dalším – jedná se o princip „když dokážu někomu pomoci, cítím se užitečný a schopnější zvládat svou situaci”.

Pořádáme:

  • Výtvarné dílny s Isabelou: středy 9:30 – 12:30
  • Tvořivá sobotní odpoledne s ergoterapeutkou Aničkou: soboty 14:00 – 17:00
  • Odpoledne deskových her: soboty 14:00 – 17:00
  • Muzikoterapie: soboty 13:30 – 15:00
  • Přednášky se zajímavými hosty (např. cestopisné)

Nejaktuálnější pořádané akce najdete i na našem Facebookovém profilu