Skupinový kondiční trénink

Skupinový kurz zaměřený na zlepšení poškozených funkcí, trénink pohybu končetin, chůze, mobility a nácvik relaxace

Skupinový kondiční trénink

Skupinový kurz zaměřený na zlepšení poškozených funkcí, trénink pohybu končetin, chůze, mobility a nácvik relaxace

Je skupinové cvičení vhodné pro vaši rodinu?

Náplň tréninku je přizpůsobována složení skupiny a cviky jsou voleny tak, aby je účastníci mohli aplikovat i v domácím prostředí. Kurz je vedený fyzioterapeutem/tkou a má pro jeho účastníky vedle léčebného a preventivního účinku i socializační charakter.

Trénink se zaměřuje na zlepšení a obnovu poškozených funkcí především pak:

  • ovlivnění spasticity,
  • trénink aktivní hybnosti horních a dolních končetin,
  • celkové zlepšení posturální stability,
  • trénink mobility a chůze,
  • nácvik relaxace.

Cena za osobu v rámci skupinového tréninku

90 minut – skupinový trénink – 200 Kč pro členy

90 minut – skupinový trénink – 300 Kč pro nečleny