Skupinový kondiční trénink

Pro nezájem bohužel od 1. ledna 2024 lekce kondičního tréninku rušíme. Pokud se výhledově najde dost zájemců, těšíme se, že je obnovíme!

Skupinový kurz zaměřený na zlepšení poškozených funkcí, trénink pohybu končetin, chůze, mobility a nácvik relaxace

Je skupinové cvičení vhodné pro vaši rodinu?

Náplň tréninku je přizpůsobována složení skupiny a cviky jsou voleny tak, aby je účastníci mohli aplikovat i v domácím prostředí. Kurz je vedený fyzioterapeutem/tkou a má pro jeho účastníky vedle léčebného a preventivního účinku i socializační charakter.

Trénink se zaměřuje na zlepšení a obnovu poškozených funkcí především pak:

  • ovlivnění spasticity,
  • trénink aktivní hybnosti horních a dolních končetin,
  • celkové zlepšení posturální stability,
  • trénink mobility a chůze,
  • nácvik relaxace.

Cena za osobu v rámci skupinového tréninku

90 minut – skupinový trénink – 300 Kč pro členy

90 minut – skupinový trénink – 400 Kč pro nečleny

První navštívená lekce je bezplatná.

Storno podmínky

Objednaný termín skupinového kondičního tréninku je závazný jak pro terapeuta, tak i pro klienta. Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit, může tak učinit písemně na email marie.jandusikova@cerebrum2007.cz , formou SMS či telefonicky na čísle 773 540 589, a to méně než 24 hodin před domluvenou konzultací/terapií. Pokud klient zruší objednaný termín ve lhůtě kratší než 24 hodin před domluvenou terapií, je povinen uhradit terapii v plné výši. Výjimku může schválit v ospravedlnitelných důvodech, který klient písemně předloží, ředitel Cerebra. Cerebrum může klientovi odmítnout další poskytování terapie za opakované nezaplacení úhrady poskytovaných úkonů ve stanoveném termínu či z organizačních a provozních důvodů. Přijetím faktury souhlasí klient s podmínkami zde uvedenými.