Jak se stát členem?

Členem Asociace se může stát osoba po poškození mozku, členové její rodiny či pečující, pro tyto osoby je členství zdarma. Členem se samozřejmě může stát ale i jakákoliv jiná fyzická či právnická osoba, v těchto případech se hradí jednorázový poplatek 300,- Kč. Členství podléhá schválení Správní radou Asociace a je časově neomezené. Více informací o poslání Asociace a členství je obsaženo ve Stanovách.

Pokud se chcete stát členem Asociace, stáhněte si přihlášku ZDE. Po vyplnění a podepsání ji zašlete na na info@cerebrum2007.cz nebo poštou na naši adresu: Křižíkova 56/75A, Karlín, 186 00 Praha 8. Přihlášku můžete též vyplnit a odeslat online ZDE.

Pomoc, rady, názory a zkušenosti s životem po získaném poškození mozku

Členství v Cerebru je možností, jak získávat informace a být součástí dění okolo osob se získaným poškozením mozku. Současně je důležité, aby lidé, kteří mají osobní zkušenost s následky získaného poškození mozku aktivně prosazovali svá práva a komunikovali o svých potřebách s odborníky a veřejnou správou tak, aby postupně docházelo k zlepšování systému péče.

Výhody pro odborníky v oblasti léčby poškození mozku

Členství v Asociaci může být taktéž přínosem pro odborníky či další zainteresované profesionály, kteří se zajímají o dění v oblasti léčby a rehabilitace, případně o nejnovější výsledky výzkumů v oblasti léčby a rehabilitace následků po cévní mozkové příhodě, poranění mozku či jiném typu poškození mozku. Ti mohou svojí erudicí a zkušenostmi taktéž přispívat poslání Asociace.

Chcete se podílet na rozvoji Asociace a jejím směřování

Členstvím navíc získáte přístup do interního dění v rámci asociace CEREBRUM, budete informování o všech našich akcích a získáte zprávy z našich jednání s institucemi jako je Pacientské rada Ministerstva zdravotnictví, Úřad vlády – sekce lidská práva, a dalšími. Členstvím získáte také možnost se aktivně podílet na dění v Asociaci, např. skrze svoji osobní účast na členské schůzi a taktéž skrze rozhodování v rámci orgánů Asociace.