Proč se mám stát členem?

Proč se mám stát členem?


Jste v tématu nějak osobně zainteresováni?
Chcete nám pomoci, poradit, sdělit názory a zkušenosti s životem po získaném poškození mozku?

Chcete se podílet na rozvoji Asociace a jejím směřování?

Členství v Cerebru je možností, jak získávat informace a být součástí dění okolo osob se získaným poškozením mozku. Současně je důležité, aby lidé, kteří mají osobní zkušenost s následky získaného poškození mozku aktivně prosazovali svá práva a komunikovali o svých potřebách s odborníky a veřejnou správou tak, aby postupně docházelo k zlepšování systému péče.


Členství v Asociaci může být taktéž přínosem pro odborníky či další zainteresované profesionály, kteří se zajímají o dění v oblasti léčby a rehabilitace případně o nejnovější výsledky výzkumů v oblasti léčby a rehabilitace následků po cévní mozkové příhodě, poranění mozku či jiném typu poškození mozku. Ti mohou svojí erudicí a zkušenostmi taktéž přispívat poslání Asociace.

Členstvím navíc získáte přístup do interního dění v rámci asociace CEREBRUM, budete informování o všech našich akcích a získáte zprávy z našich jednání s institucemi jako je Pacientské rada Ministerstva zdravotnictví, Úřad vlády - sekce lidská práva, Ombudsmana pro zdraví a dalšími. Členstvím získáte také možnost se aktivně podílet na dětí v Asociaci skrze svoji osobní účast a taktéž skrze rozhodování v rámci orgánů Asociace.

Členem Asociace se může stát osoba po poškození mozku, členové její rodiny či pečující, členství je pro tyto osoby zdarma. Dále se členem může stát jiná fyzická či právnická osoba, kdy členství podléhá schválení Správní radou Asociace, a zaplacení členského poplatku (300 Kč). Členský poplatek je jednorázový a členství je na neomezenou dobu. Více informací o poslání Asociace a členství je obsaženo ve Stanovách.

Pokud se chcete stát členem Asociace, kontaktujte nás na info@cerebrum2007.cz, zašleme Vám k vyplnění členskou přihlášku.