SPECIFICKÉ RADY V PREVENCI PROTI NÁKAZE KORONAVIREM PRO OSOBY PO POŠKOZENÍ MOZKU, ZEJMÉNA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ. 


Starejte se o své celkové zdraví • Dodržujte naplánované lékařské prohlídky, před návštěvou lékaře si telefonicky potvrďte termín a čas vyšetření. • Pokračujte v užívání předepsaných léčiv. • Pomáhejte si také sami. Jezte více zdravou a vyváženou stravu a buďte co nejaktivnější - alespoň duševně: nekonzumujte čas, užijte ho pro sebe •

 Chcete si promluvit? 

 Můžete volat na naši  infolinku 775 577 701 

Většina postižených jsou lidé seniorského věku, tzn. osoby, které jsou více ohroženy. Zranitelnější jsou proto, že mají často ještě další nemoci, obvyklé u starších lidí, které snižují jejich obranyschopnost. Platí pro ně ale všeobecná opatření, vyhlášená Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 Záleží na tíži a rozsahu hendikepu, které jim nemoc způsobila. 

 Zda jsou trvale upoutáni na lůžko, nebo jsou schopni jakékoliv samostatné aktivity. 

 Jak se chovat? 

 Jsou to především zásady dodržování osobní hygieny. Lidé, kteří jsou do určité míry samostatní, zvládnou i častější mytí rukou. Ruce si je třeba mýt kdykoliv po použití WC a vždy po kontaktu s nějakým předmětem, který mohl být kontaminován.  Ideální je opakovaně preventivně omývat všechny kliky, madla a předměty, kterých se dotýkají. 

 Osoby, které nejsou schopny samostatného pohybu, zejména ty, které jsou více odkázány na pobyt na lůžku: je nutné zabránit přenosu nákazy na tyto osoby a je nezbytné dodržovat: 

 1.  před kontaktem s nemocným umýt ruce mýdlem, lepší je ošetření desinfekčním prostředkem. 
 2.  pokud je to možné, používat chirurgické rukavice. 
 3.  nasadit si roušku. 
 4.  důležité je pokusit se vysvětlit nemocnému, proč roušku máte, aby se zbytečně nelekl. 
 5.  při ošetřování nemocného (proleženiny, odsávání, ...) dodržovat obvyklé antiseptické zásady (ošetřující je určitě znají) 
 6.  omýt si a následně desinfekčním prostředkem ruce po skončení ošetření 
 7.  pravidelně větrat, resp. zajistit dostatek čerstvého vzduchu. 
 8. dostatek vitamínů z ovoce a zeleniny. 
 9. dostatečný spánek

CEREBRUM - SDRUŽENÍ OSOB SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU A JEJICH RODIN, Z.S.

Našim posláním je přispívat k porozumění
problematice poranění mozku, poskytovat informace
a zejména podporovat občany, kteří utrpěli
traumatické či jiné poškození mozku,
jejich rodinné příslušníky a pečující.

OZVĚTE SE:

O NÁS ANEB KDO JSME?

Sdružení založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob, které utrpěly těžké poranění mozku. Aktuálně pomáháme klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, fyzioterapeuta. Forma pomoci je neakutní péče formou individuálních a skupinových terapií.
Vydali jsme množství odborných studií a publikací. 

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. Poskytujeme poradenství v této oblasti a mapujeme služby, které jsou určené lidem po tomto poranění. Také provádíme vlastní terapeutickou činnost a ergoterapii u klientů v domácím prostředí.
Naším velkým cílem kromě servisní činnosti je také změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byly odstraněny tyto nedostatky a zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům

Proč jsme potřební 

Současný systém dlouhodobé péče o osoby po poškození mozku  je roztříštěný, je zde nedostatek rehabilitačních a doléčovacích lůžek.  Rehabilitace zahájená co nejdříve po příhodě má významný vliv při následné péči. Pro nedostatek služeb tak odcházejí tito lidé do psychiatrických léčebnách, nebo ústavů pro osoby s mentálním postižením. Tento typ zařízení jim nicméně nejsou ani určeny ani jim nejsou schopny nabídnout adekvátní pomoc. Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová a postupně tak dochází k naprostému vyčerpání a mnohdy rozpadu těchto rodin. V současné době v České republice je velmi omezený počet možností specializované a ucelené rehabilitace. Cerebrum reaguje na tuto situaci a snaží se vytvářet systém následné péče v rozsahu a objemu jak dovolují aktuální přidělené dotace a finanční prostředky. Naše pomoc je z části hrazena také klientem.


NAŠi klienti

Našimi klienty jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech (nehody, pády při sportu a podobné) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob. Snažíme se poskytovat pomoc a radu také rodině klineta, jeho pečovatelům a příbuzným.

JSME ČLENY...

.... TĚCHTO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ:

SAFE - Stroke Alliance For Europe
BIF-EC - BRAIN INJURED PEOPLE & FAMILIES EUROPEAN CONFEDERATION
IBIA - International Brain Injury Association
EBIS - European Brain Injuries Society 

Novinky

Aktuality z našeho sdružení

Tisková zpráva 

Rozdíly v péči o afatiky v Norsku a České republice

Srovnávací zpráva uvádí zásadní rozdíl v časnosti zahájení logopedické péče pacienta po poškození mozku a v četnosti poskytované následné logopedické péče. 

Telemedicina jedna z možností jak zajistit zvýšenou dostupnost následné péče pro osoby s afázií v České republice a Norsku. 

Projekt realizován v rámci bilaterální iniciativy Fondů EHP 2014-2021. 

Praha dne 12. 11. 2019 – Cerebrum dnes zveřejnilo srovnávací zprávu o následné péči o osoby s afázií v Norsku a České republice. Zpráva uvádí, že pro pacienty s afázií je pro úspěšnou rehabilitaci zásadní včasnost zahájení logopedické terapie a její zvýšená frekvence až pětkrát týdně. Projekt byl realizován ve spolupráci s norským partnerem Afasiforbundet i Norge (pacientská organizace pro osoby s afázií), za podpory Fondů EHP 2014-2021. Frekvence terapií je v České republice na mnoha pracovištích limitovaná možnostmi personálními, časovými a finančními na straně organizací a zejména finančními na straně klientů. Intenzita terapie v ČR je velmi různorodá, zpravidla probíhá jednou týdně až jednou za 3 měsíce. Zatímco v Norsku pacienti dostávají intenzivní terapii pětkrát týdně po dobu dvou měsíců. Přitom právě intenzivní logopedická terapie se v zahraničních výzkumech ukazuje jako efektivnější (Sanjit et al., 2003; Brady et al., 2016; Villringer et al., 2017; Heikkinen et al., 2018). V Norsku se také potýkají s problémem nedostatku logopedů navíc pacienti musí překonat daleko větší vzdálenosti z místa bydliště do místa poskytování léčby. Proto v Norsku spustili pilotní projekt „Telerehabilitace“, která se ukázala jako velmi efektivní metoda v terapii afázie srovnatelná s osobním kontaktem. Cerebrum jako pacientská organizace poskytující terapeutickou pomoc osobám po poškození mozku chce využít zkušenosti získané během této bilaterální spolupráce a za podpory norského partnera spustit pilotní projekt i v České republice. Konec.     

24.říjen 2019  - NETRADIČNÍ FASHION SHOW KDE MÓDA MAŽE ROZDÍLY

Charitativní módní přehlídka Kde móda maže rozdíly, kterou pořádalo sdružení Cerebrum pro podporu povědomí veřejnosti o omezení osob se získaným poškozením mozku se uskutečnila od 18:00 hodin v Atriu Nile House Karolínská 654/2 v Praze 8 dne 24.10.2019
Koncept módní přehlídky vznikl jako reakce sdružení na potřebu zahájit dialog s veřejností o situaci a postavení osob se získaným poškozením mozku ve společnosti.

Na přehlídce vystoupil čestný host pan Václav Neckář, který stručně pohovořil o jeho vlastní zkušenosti s touto situací.

"Chápeme, že je to obtížné téma, pokud nemáte vlastní zkušenost s touto situací, nebo se ve vaší blízkosti osoba s tímto postižením nevyskytuje“ řekla Jana Dobrkovská, ředitelka sdružení a dodala: „Myslíme si, že oblast denní činnosti jako je snaha se dobře obléknout, může být to pravé nad čím se tyto dva světy mohou potkat.“

Přehlídky se vedle profesionálních modelek a modelů zúčastnili dva klienti Cerebra s pohybovým omezením po poškození mozku.

Chůzí po mole tak ukázali, že móda může mazat rozdíly. Všichni členové realizačního týmu a partneři pracovali na této akci pro bono. 

VIDEO Z  AKCE https://www.youtube.com/watch?v=Oj2VhU_bfTIŘíjen 2019 -  Bilaterální iniciativa s norským partnerem 

V první týdnu v říjnu jsme navštívili naši norskou partnerskou organizaci AFASIFORBUNDET i NORGE, která v Norsku podporuje osoby s afázií. Srovnávali jsme postup terapie a péče o tyto osoby v Norsku a v České republice. Výsledkem našeho setkání bude zpráva o hlavních rozdílech v přístupu k péči o osoby s afázií a návrh opatření pro zlepšení situace osob s afázií v ČR.


Projekt financovaná za přispění dotace Hejtaman Sředočeského Kraje

Říjen 2019 -  Rekondiční pobyt 


V pátek 18.10. jsme se vrátili z rekondičního pobytu v Choceradech, kde jsme od neděle společně cvičili, rehabilitovali, procvičovali paměť a zejména si užívali báječného počasí a atmosféry. Stala se z nás všech super parta a uděláme vše proto, abychom se v příštím roce mohli znovu setkat a užít si všechny aktivity!

Projekt je spolufinancován z dotace fondu Hejtmana Středočeského Kraje

Červen 2019 -  Cerebrum v TV Seznam 

Dopad finančních škrtů na fungování neziskových organizací pociťujeme také v Cerebru. O této situaci, která se netýká pouze našeho sdružení, natočila Televize Seznam reportáž. Prohlédnout si ji můžete na linku ZDE
Jsme od 15. minuty záznamu.


 Květen 2019 - Cerebrum  bylo hlavni charitativní partner konference Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

J

 


Naši partneři

CO DĚLÁME? POMÁHÁME:


Rozvíjet fyzické a mentální schopnosti a dovednosti. Zachovávat stávající stav a v ideálním případě zlepšovat stav osob po poškození mozku.

Sdílet zkušenost. Osamostatňovat.

Pomáháme n
ejen pacientům, ale i jejich rodinám a pečujícím.
Naším velkým cílem kromě servisní činnosti je změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byla zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

Někdy stačí méně, než si myslíte.

STAŇTE SE
ČLENEM SDRUŽENÍ

Pomáhejme společně. Bude to ta nejlepší věc, co dnes uděláte.
Cena ročního členství je 200 Kč

NEBOJTE SE A PŘISPĚJTE

Peníze od vás pomohou přímo pacientům a jejich rodinám.
Číslo účtu je 2100861130/2010

NAŠE SLUŽBY

ERGOTERAPIE

Ergoterapie se zaměřuje na zlepšení samostatnosti a soběstačnosti klientů s respektováním jejich individuálních potřeb. Ergoterapeut je odborník s vysokoškolským vzděláním, který Vám může poskytnout pomoc v mnoha oblastech, omezujících kvalitu vašeho každodenního života. 

Ergoterapie je ideální volba pro Vás, jestli potřebujete:

 • Pomoc s nácvikem každodenních činností (přesunů z lůžka na mechanický vozík/ na toaletu, koupání, oblékání, osobní hygieny, příjmu potravy)
 • Cvičení zaměřené na funkci horních a dolních končetin (zvýšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly)
 • Nácvik jemné motoriky (uchopení a držení předmětů, koordinace oko-ruka)
 • Doporučit a nacvičit používání kompenzačních pomůcek (navlékače ponožek a knoflíků, příborů se speciálním úchopem atd.)
 • Poradit s možnostmi bezbariérové úpravy domácího prostředí 
 • Zlepšit úroveň kognitivních funkcí (paměť, pozornost, řeč) 
 • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností

Doba trvání: 60 minut 

Cena individuální domácí terapie: 250 Kč 

Terapeut: Ergoterapeut  

LOGOPEDICKÁ KONZULTACE

Po získaném poškození mozku může dojít k narušení schopnosti komunikovat. Cílem individuální logopedické konzultace je co možná nejvíce podpořit obnovení této schopnosti. Klient, popř. jeho nejbližší jsou edukováni o možnostech a způsobech domácího tréninku včetně doporučení či poskytnutí pracovních materiálů a pomůcek. Podle individuálních potřeb klienta mohou být nabídnuty náhradní způsoby komunikace. 

Doba trvání: 60 minut 

Cena individuální terapie: 250 Kč 

Terapeut: speciální pedagog - logoped 

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Kognitivní neboli poznávací procesy nám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí a svět kolem nás. Mezi základní kognitivní funkce, které využíváme, patří paměť, pozornost, myšlení, zpracovávání informací, verbální či zrakově-prostorové schopnosti a také výkonná (exekutivní) složka našeho jednání. Při poškození mozku často dochází k narušení jedné nebo vícerých jmenovaných oblastí. Mohou se objevit problémy s koncentrací, krátkodobou pamětí, sníženou schopností učit se novým věcem či orientovat se v méně známém prostředí. Trénink kognitivních funkcí je souborem úloh a cvičení, který se na tyto potíže zaměřuje s cílem zlepšit jednání v aktivitách každodenního života. Jako doplněk nabízíme klientům počítačový program Happy neuron k domácímu tréninku.

90 minut skupinovou formou, cena 150 Kč

60 minut individuální formou, cena 200 Kč

Vyšetření kognitivních funkcí a vypracování zprávy 

klient Cerebra 300 Kč

ostatní 500 Kč

Terapeut: psycholog 

PODPORA PEČUJÍCÍCH

V září 2019 odstartovalo Cerebrum  dvouletý podpůrný program - cyklus přednášek a aktivit svépomocného charakteru. Program je určen především pro neformální pečující o lidi po cévní mozkové příhodě či úrazu mozku, na kterých dlouhodobá péče o nemocného blízkého i její kvalita většinou závisí. Při svých seminářích a diskuzích se přednášející, mezi nimiž jsou například neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut nebo sociální pracovnice, zaměřují na edukaci a zprostředkování informací především z oblasti sociálních a zdravotních služeb, komunikaci mezi pacientem a pečujícím, psychohygienu či prevenci syndromu vyhoření. V rámci podpůrných svépomocných aktivit tvoříme, vaříme, hrajeme hry, cvičíme aj. Členové však získávají především bezpečný prostor a příležitost vzájemně si předávat a sdílet cenné zkušenosti. 

Podporu nabízíme osobám se ZPM a jejich blízkým a pečujícím ZDARMA v rámci projektu Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM - CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272. Projekt je financován Evropským sociálním fondem Operační program Zaměstnanost.

PsychoLOGICKÁ PORADNA

Poradna nabízí podporu klientům se získaným poškozením mozku, ale i jejich blízkým v psychicky náročnějších situacích. Pomáhá zvládat změny, které nastávají, a překonávat s tím související problémy, ať už v rodině nebo v širším sociálním prostředí. V rámci konzultací s psychologem je možné probrat aktuální i dlouhodobější prožívání těchto situací, zvážit možnosti, jak přispět k jeho zlepšení, případně na základě individuálních potřeb navrhnout další vhodné postupy.


Doba trvání: 60 minut, a další dle individuálních požadavků klienta 

Cena terapie: 250 Kč

Terapeut: psycholog 

FYZIOTERAPIE A LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Pomůžeme vám dosáhnout optimální funkce pohybového systému a zvýšit zlepšení posturální stability. Provádíme trénink mobility, chůze, nácvik relaxace a trénink aktivní hybnosti horních a dolních končetin.

NÁŠ TÝM

Image Description

Jana Bára - Dobrkovská

ředitelka

Hlavním úkolem Jany je podpora našich pracovníků a partnerů, komunikace s donátory a institucemi, rozvoj sdružení  a povědomí o naší činnosti.

Podílí se na vzniku žádostí o granty státní správy a mezinárodních fondů. Prezentuje aktivity sdružení v organizacích, jejichž je Cerebrum členem.


reditel@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Denisa Darmová

psycholog/ trénink kognitivních funkcí 

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a do Prahy ma priviedol môj záujem o ďalšie vzdelávanie. Momentálne som frekventantkou jungiánsky orientovaného psychoterapeutického výcviku v rámci ČSAP. V minulosti som pracovala v Domove sociálnych služieb v Unhošti, kde som sa venovala psychologickému poradenstvu a tréningu pamäti pre seniorov. V Cerebre pôsobím od roku 2016 a vediem tu skupinový tréning kognitívnych funkcií. Práca s klientmi ma veľmi napĺňa a motivuje k ďalšiemu rozvoju. 
Vo voľnom čase rada objavujem nové miesta, spoznávam nových ľudí a navštevujem tanečné kurzy.


denisa.darmova@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Lucie Václavíková 

logopedka, poradkyně a studentka prezenční formy doktorského studijního programu Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci

Mám vystudovaný obor logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.). Logopedii jsem se prakticky začala věnovat již při svých studiích. Obzory jsem si mimo jiné rozšířila také při krátkodobých studijních pobytech v zahraničí (Belgie, Čína). Po dokončení studií jsem začala pracovat jako logopedka v nemocnici. Mám zkušenosti s dospělými osobami s neurogenními poruchami komunikace v akutní i chronické fázi onemocnění. Absolvovala jsem základní kurz Bazální stimulace a kurz Neurokognitivní rehabilitace.
V současnosti se věnuji dospělým osobám s poruchami komunikace v rámci terénní péče. Ve studiu jsem se rozhodla pokračovat, a tak se již druhý rok ve své výzkumné činnosti zabývám právě problematikou neurogenních poruch komunikace u dospělých osob. Neustále se tak snažím propojovat poznatky teorie s praxí. Naopak je mi práce s dospělými osobami inspirací k dalšímu zkoumání.
Logopedie je i mým koníčkem. Kromě toho ráda chodím na procházky s pejsky, chodím do divadla, cestuji, čtu velké množství knih a ráda si vychutnám dobré jídlo.  


lucie.vaclavikova@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Borbála Kiss-Szemán

ergoterapeutka

Borbála se věnuje klientům, kteří rehabilitují v domácím prostředí. Poskytuje domácí ergoterapii těm klientům, kterým zdravotní stav neumožňuje docházet na ambulantní terapii. V Cerebru pomáhá novým kolegyním a spolupracuje s personálem zdravotnických zařízení, odkud odchází pacient do domácí péče.

borbala.kiss-szeman@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Vlaďka Mikšová

ergoterapeutka

Vlaďka pomáhá Cerebru v regionu Mělník a okolí. Věnuje se domácí ergoterapii pro klienty se sníženou pohybovou aktivitou. Vlaďka také pomáhá šířit povědomí o této potřebné terapii na veřejných přednáškách a seminářích, které v Cerebru pořádáme

vladka.miksova@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Eliška Dvořáková

fyzioterapeutka

Eliška je mimo svou pracovní činnost sportovkyně a věnuje se veslování. V Cerebru poskytuje fyzioterapii a zdravotní cvičení osobám po poškození mozku

eliska.dvorakova@cerebrum2007.cz
Image Description

PHDr. Simona Skříčková

psycholožka

Simona pomáhá našim klientům a jejich rodinám překonávat psychickou zátěž, kterou s sebou situace osoby s poškozením mozku nese.

info@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Iveta Kovářová

Ergoterapeutka 

V Cerebru pracuji jako ergoterapeutka od roku 2018, ve kterém jsem zároveň ukončila své magisterské studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Pracuji s osobami po vrozeném i získaném poškození mozku a ve své praxi se specializuji především na klienty po cévní mozkové příhodě.

Jako ergoterapeutka se s pacienty zaměřuji na hodnocení a nácvik běžných denních činností, doporučení vhodných pomůcek pro zvýšení soběstačnosti, rozvoj pracovních a zájmových aktivit a rehabilitaci kognitivních funkcí. Kromě ergoterapie v domácím prostředí se podílím i na přípravě a realizaci rekondičních pobytů, tvorbě edukačních materiálů a poradenské činnosti. Zároveň se profesně věnuji volnočasové pedagogice u dětí a ve svém volném čase ráda sportuji a podnikám dobrodružné výpravy.


iveta.kovarova@cerebrum2007.cz