POZVÁNÍ NA MÓDNÍ PŘEHLÍDKU


Zveme vás na fashion show, kde móda maže rozdíly.

24.10. od 18:00 v atriu Nile House
Karolínská 654/2 Praha 8 - Karlín

Na přehlídkovém mole se potkají a podzimní kolekce českých návrhářů předvedou také dámy a pánové, kteří mají společný cit pro módu, rozděluje je však fyzické omezení. Někteří z nich mají osobní zkušenost se získaným poškozením mozku
Věříme, že společná přehlídka  na molu bude pro všechny nevšedním zážitkem

Během večera vystoupí vážený host pan Václav Neckář a kapela Swing Duo Session 


Večerem provází Adéla Prokopcová


Akci podporují čeští designéři oblečení, šperků, kabelek, ručně šitých výrobků a keramiky:
Akari
Kubu design
Morning Star
funnyHany
LeKnín
NS Keramika

Všechny modely a výrobky budou na místě prodejné za speciální cenu vybranou pro tento výjimečný večer, ze které designéři věnují 11% na podporu Cerebra.PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zejména společnosti JLL za velkorysé poskytnutí nádherných prostor atria Nile House, UNGROUP creative studio  a firmě DEVITO za scenografii stavby.
Poděkování patří také Danielu Vajnarovi za pomoc s grafickými úpravami a Tiskárně DANIEL za tisk materiálů.


Registrační příspěvek je 500 Kč/osoba
Výtěžek akce bude použit na provoz naší organizace. 
CEREBRUM - SDRUŽENÍ OSOB SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU A JEJICH RODIN, Z.S.

Našim posláním je přispívat k porozumění
problematice poranění mozku, poskytovat informace
a zejména podporovat občany, kteří utrpěli
traumatické či jiné poškození mozku,
jejich rodinné příslušníky a pečující.

O NÁS ANEB KDO JSME?

Sdružení založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob, které utrpěly těžké poranění mozku. Aktuálně pomáháme klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, fyzioterapeuta. Forma pomoci je neakutní péče formou individuálních a skupinových terapií.
Vydali jsme množství odborných studií a publikací. 

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. Poskytujeme poradenství v této oblasti a mapujeme služby, které jsou určené lidem po tomto poranění. Také provádíme vlastní terapeutickou činnost a ergoterapii u klientů v domácím prostředí.
Naším velkým cílem kromě servisní činnosti je také změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byly odstraněny tyto nedostatky a zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům

Proč jsme potřební 

Současný systém dlouhodobé péče o osoby po poškození mozku  je roztříštěný, je zde nedostatek rehabilitačních a doléčovacích lůžek.  Rehabilitace zahájená co nejdříve po příhodě má významný vliv při následné péči. Pro nedostatek služeb tak odcházejí tito lidé do psychiatrických léčebnách, nebo ústavů pro osoby s mentálním postižením. Tento typ zařízení jim nicméně nejsou ani určeny ani jim nejsou schopny nabídnout adekvátní pomoc. Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová a postupně tak dochází k naprostému vyčerpání a mnohdy rozpadu těchto rodin. V současné době v České republice je velmi omezený počet možností specializované a ucelené rehabilitace. Cerebrum reaguje na tuto situaci a snaží se vytvářet systém následné péče v rozsahu a objemu jak dovolují aktuální přidělené dotace a finanční prostředky. Naše pomoc je z části hrazena také klientem.


NAŠi klienti

Našimi klienty jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech (nehody, pády při sportu a podobné) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob. Snažíme se poskytovat pomoc a radu také rodině klineta, jeho pečovatelům a příbuzným.

JSME ČLENY...

.... TĚCHTO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ:

SAFE - Stroke Alliance For Europe
BIF-EC - BRAIN INJURED PEOPLE & FAMILIES EUROPEAN CONFEDERATION
IBIA - International Brain Injury Association
EBIS - European Brain Injuries Society 

Naši partneři

CO DĚLÁME? POMÁHÁME:


Rozvíjet fyzické a mentální schopnosti a dovednosti. Zachovávat stávající stav a v ideálním případě zlepšovat stav osob po poškození mozku.

Sdílet zkušenost. Osamostatňovat.

Pomáháme n
ejen pacientům, ale i jejich rodinám a pečujícím.
Naším velkým cílem kromě servisní činnosti je změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byla zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům.

NAŠE SLUŽBY

FYZIOTERAPIE A LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Pomůžeme vám obnovit optimální funkce pohybového systému a celkové zlepšení posturální stability. Provádíme trénink mobility, chůze, nácvik relaxace a trénink aktivní hybnosti horních a dolních končetin. prosím

LOGOPEDICKÁ KONZULTACE

Individuální konzultace pro klienty s poruchou řeči, jejichž schopnost dorozumění se je po ZPM snížena. V rámci konzultace je klient edukován ve způsobech tréninku a zvládnutí komunikace na úrovni nutné k dorozumění se. Při každé konzultaci je doporučen tréninkový domácí plán včetně vhodných pracovních materiálů. Dále jsou hledány a implementovány náhradní způsoby komunikace – např. využití komunikačních tabulek či dalších pomůcek.

Doba trvání: 60 minut
Terapeut: speciální pedagog – logoped
Cena : 250 Kč 

ERGOTERAPIE

Terapie se zaměří dle potřeb klienta na následující oblasti:
• Nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti.
• Trénink kognitivních funkcí.
• Doporučení a nácvik používání kompenzačních pomůcek.
• Ergonomická úprava bydlení.
• Nácvik sociálních a komunikačních dovedností.
• Podpora sociální interakce.
• Funkční trénink horních a dolních končetin

Terapeuti v průběhu terapie spolupracují s rodinnými příslušníky, pečovateli, dobrovolníky a v případě potřeby s dalšími odborníky.
Doba trvání jedné lekce: 60 minut
Terapeut: Ergoterapeut 
Cena individuální domácí terapie : 150 – 250 Kč
Cena skupinové terapie : 200 Kč 

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Skupinový trénink paměti a dalších kognitivních funkcí je prakticky zaměřený trénink na jednotlivé kognitivní deficity (zejména paměť, pozornost, čtení, psaní, schopnost rozhodování a plánování) a další sociální dovednosti a schopnosti, které jsou typické pro poškození mozku. Skupiny vede psycholog, nebo ergoterapeut dle metodiky organizace. Trénink má edukační charakter a je doplněn o pracovní materiály pro samostatný trénink v domácím prostředí. V rámci cvičení paměti se využívá počítačový program Neurop a Happy neuron.

Doba trvání: 90 minut, a dále dle individuálních potřeb klienta
Terapeut: psycholog 
Cena skupinové lekce: 150 Kč

PsychoterapeutickÁ poradna

Psychologická poradna pomáhá osobám po poškození mozku a jejich blízkým lépe pochopit změny, které sebou poškození nese.
Doba trvání: 60 minut, a dále dle individuálních potřeb klienta
Terapeut: psycholog 
Cena terapie: 250 Kč

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

Někdy stačí míň, než si myslíte.

STAŇTE SE
ČLENEM SDRUŽENÍ

Pomáhejme společně. Bude to ta nejlepší věc, co dnes uděláte.
Cena ročního členství je 200 Kč

NEBOJTE SE A PŘISPĚJTE

Peníze od vás pomohou přímo pacientům a jejich rodinám.
Číslo účtu je 2100861130/2010

OZVĚTE SE:

NÁŠ TÝM

Image Description

Jana Bára - Dobrkovská

ředitelka

Hlavním úkolem Jany je podpora našich pracovníků a partnerů, komunikace s donátory a institucemi, rozvoj sdružení  a povědomí o naší činnosti.

Podílí se na vzniku žádostí o granty státní správy a mezinárodních fondů. Prezentuje aktivity sdružení v organizacích, jejichž je Cerebrum členem.


reditel@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Denisa Darmová

psycholog/ trénink kognitivních funkcí 

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a do Prahy ma priviedol môj záujem o ďalšie vzdelávanie. Momentálne som frekventantkou jungiánsky orientovaného psychoterapeutického výcviku v rámci ČSAP. V minulosti som pracovala v Domove sociálnych služieb v Unhošti, kde som sa venovala psychologickému poradenstvu a tréningu pamäti pre seniorov. V Cerebre pôsobím od roku 2016 a vediem tu skupinový tréning kognitívnych funkcií. Práca s klientmi ma veľmi napĺňa a motivuje k ďalšiemu rozvoju. 
Vo voľnom čase rada objavujem nové miesta, spoznávam nových ľudí a navštevujem tanečné kurzy.


denisa.darmova@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Lucie Václavíková 

logopedka, poradkyně a studentka prezenční formy doktorského studijního programu Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci

Mám vystudovaný obor logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.). Logopedii jsem se prakticky začala věnovat již při svých studiích. Obzory jsem si mimo jiné rozšířila také při krátkodobých studijních pobytech v zahraničí (Belgie, Čína). Po dokončení studií jsem začala pracovat jako logopedka v nemocnici. Mám zkušenosti s dospělými osobami s neurogenními poruchami komunikace v akutní i chronické fázi onemocnění. Absolvovala jsem základní kurz Bazální stimulace a kurz Neurokognitivní rehabilitace.
V současnosti se věnuji dospělým osobám s poruchami komunikace v rámci terénní péče. Ve studiu jsem se rozhodla pokračovat, a tak se již druhý rok ve své výzkumné činnosti zabývám právě problematikou neurogenních poruch komunikace u dospělých osob. Neustále se tak snažím propojovat poznatky teorie s praxí. Naopak je mi práce s dospělými osobami inspirací k dalšímu zkoumání.
Logopedie je i mým koníčkem. Kromě toho ráda chodím na procházky s pejsky, chodím do divadla, cestuji, čtu velké množství knih a ráda si vychutnám dobré jídlo.  


lucie.vaclavikova@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Borbála Kiss-Szemán

ergoterapeutka

Borbála se věnuje klientům, kteří rehabilitují v domácím prostředí. Poskytuje domáci ergoterapii těm klientům, kterým zdravotní stav neumožňuje docházet na ambulantní terapii. V Cerebru pomáhá novým kolegyním a spolupracuje s personálem zdravotnických zařízení, odkud odchází pacient do domácí péče.

borbala.kiss-szeman@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Vlaďka Mikšová

ergoterapeutka

Vlaďka pomáhá Cerebru v regionu Mělník a okolí. Věnuje se domácí ergoterapii pro klienty se sníženou pohybovou aktivitou. Vlaďka také pomáhá šířit povědomí o této potřebné terapii na veřejných přednáškách a seminářích, které v Cerebru pořádáme

vladka.miksova@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Eliška Dvořáková

fyzioterapeutka

Eliška je mimo svou pracovní činnost sportovkyně a věnuje se veslování. V Cerebru poskytuje fyzioterapii a zdravotní cvičení osobám po poškození mozku

eliska.dvorakova@cerebrum2007.cz
Image Description

PHDr. Simona Skříčková

psycholožka

Simona pomáhá našim klientům a jejich rodinám překonávat psychickou zátěž, kterou s sebou situace osoby s poškozením mozku nese.

info@cerebrum2007.cz
Image Description

Mgr. Iveta Kovářová

Ergoterapeutka 

V Cerebru pracuji jako ergoterapeutka od roku 2018, ve kterém jsem zároveň ukončila své magisterské studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Pracuji s osobami po vrozeném i získaném poškození mozku a ve své praxi se specializuji především na klienty po cévní mozkové příhodě.

Jako ergoterapeutka se s pacienty zaměřuji na hodnocení a nácvik běžných denních činností, doporučení vhodných pomůcek pro zvýšení soběstačnosti, rozvoj pracovních a zájmových aktivit a rehabilitaci kognitivních funkcí. Kromě ergoterapie v domácím prostředí se podílím i na přípravě a realizaci rekondičních pobytů, tvorbě edukačních materiálů a poradenské činnosti. Zároveň se profesně věnuji volnočasové pedagogice u dětí a ve svém volném čase ráda sportuji a podnikám dobrodružné výpravy.


iveta.kovarova@cerebrum2007.cz
Image Description

Bc. Nina Soósová, MSc.

Poradkyně

Pomáhám pečujícím a osobám po poškození mozku s jejich situací a snažím se řešit různé situace z oblasti zajištění další péče, domácí rehabilitace a podpory v obtížné situaci. Hledám řešení dle potřeb a sdílím zkušenosti od mých klientů. Jsem k dispozici na emailu či telefonu a v poradně. 

nina.soosova@cerebrum2007.cz

Novinky

Aktuality z našeho sdružení

Červen 2019 -  Cerebrum v TV Seznam 

Dopad finančních škrtů na fungování neziskových organizací pociťujeme také v Cerebru. O této situaci, která se netýká pouze našeho sdružení, natočila Televize Seznam reportáž. Prohlédnout si ji můžete na linku ZDE
Jsme od 15. minuty záznamu.


 Květen 2019 - Cerebrum  bylo hlavni charitativní partner konference Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Jako hlavní charitativní partner  jsme vystoupili na neformálním setkání s předsedou Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomírem Zaorálkem a s Tomášem Petříčkem, ministrem zahraničních věcí ČR. Na setkání jsme upozornili na situaci osob po poškození mozku, které nemají po návratu z nemocnice, po výborné akutní péči systematickou následnou léčbu a není jim vytvořeno odborné a sociální prostředí pro to, aby se zlepšil jejich zdravotní stav a nebyly vyčleňováni ze společnosti umisťováním do pro ně nevhodných zařízeních jako jsou LDN či psychiatrické léčebny.  Na obrázku je ředitelka sdružení spolu s panem Zaorálkem, panem Petříčkem a vedoucím Střediska bezpečnostní politiky, panem Balabánem.

Únor 2019 - Tyden mozku

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.
http://www.tydenmozku.cz/ 
21. ročník festivalu proběhne 11.–17. března 2019.
Cerebrum se této akce účastní s programem přednášky o osobním vítězství pacientky s vlastním prožitkem cévní mozkové příhody a chystáme workshop o ergoterapii. 

Ergoterapie v domácím prostředí

Pro úspěšný návrat jedince s následky poranění mozku do společnosti je zcela zásadní komplexní rehabilitační a následná péče. Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová. Cerebrum poskytuje rehabilitaci tam, kde současný systém péče o tyto osoby selhává, tedy v prostředí vlastní domácnosti klienta. 

Aliance proti mrtvice SAFE

Cerebrum je členem mezinárodní aliance proti mrtvici SAFE. Tato evropská organizace je partnerem významných výzkumných témat, mezi které aktuálně patří pět hlavních projektů. Otázky, které si projekty kladou za cíl zodpovědět je například co má společného mozkový iktus a demence, nebo zda může vysoké dávkování kyslíkové léčby zmírnit následky mozkové mrtvice.