Zahájili jsme projekt podpůrné sítě pro pečující o osoby po poškozeni mozku 

Rekondiční pobyt Cerebrum 2020

Letos opět vyrážíme na rekondiční pobyt do Chocerad 

Zveme vás na rekondiční pobyt se sdružením Cerebrum, který proběhne 28.6. - 3.7 2020  v areálu penzionu Klub Lávka v Choceradech

Budeme rehabilitovat, cvičit paměť, trénovat jemnou motoriku a mnoho dalšího.

 Po měsících, kdy jsme nemohli provádět terapii, máme všichni co dohánět, a tak program chystáme vskutku pestrý!

 Letos se můžete těšit na bohatý večerní program, rybářské závody a k dispozici bude za pěkného počasí i venkovní bazén, kde naše terapeutky jistě vymyslí zajímavé vodní cvičení. 

Ubytování je po dvou ve třílůžkových pokojích a nově je k dispozici sdílená bezbariérová koupelna.

 V ceně 5.800 Kč za osobu je zahrnuto ubytování, plná penze, pitný režim po celý den a veškeré poskytované rehabilitace a skupinová cvičení. 

 Přihlásit se můžete do 15.6., kdy je nutné také uhradit cenu pobytu 5.800 Kč za osobu.

REGISTRACE ZDE

Cerebrum  poskytuje podpůrnou síť podpory pro neformální pečující o osoby po poškození mozku.

Pro více informací klikněte ZDE 

Projekt je financován z prostředků  Evropské Unie. Číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272

Příběhy našich klientů 

Rozhovor s pečující maminkou o tom, proč se k nám do Cerebra s dcerkou Adélkou vracejí už třetím rokem.

Adélka dochází na tréninky kognitivních funkcí a tréninky paměti. Tyto tréninky jsou otevřené všem, kdo po poškození mozku chtějí  zlepšit svůj stav. Více informací naleznete ZDE

OZVĚTE SE:

O NÁS ANEB KDO JSME?

Sdružení založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob, které utrpěly těžké poranění mozku. Aktuálně pomáháme klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, fyzioterapeuta. Forma pomoci je neakutní péče formou individuálních a skupinových terapií.
Vydali jsme množství odborných studií a publikací. 

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. Poskytujeme poradenství v této oblasti a mapujeme služby, které jsou určené lidem po tomto poranění. Také provádíme vlastní terapeutickou činnost a ergoterapii u klientů v domácím prostředí.
Naším velkým cílem kromě servisní činnosti je také změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byly odstraněny tyto nedostatky a zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům

Proč jsme potřební 

Současný systém dlouhodobé péče o osoby po poškození mozku  je roztříštěný, je zde nedostatek rehabilitačních a doléčovacích lůžek.  Rehabilitace zahájená co nejdříve po příhodě má významný vliv při následné péči. Pro nedostatek služeb tak odcházejí tito lidé do psychiatrických léčebnách, nebo ústavů pro osoby s mentálním postižením. Tento typ zařízení jim nicméně nejsou ani určeny ani jim nejsou schopny nabídnout adekvátní pomoc. Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová a postupně tak dochází k naprostému vyčerpání a mnohdy rozpadu těchto rodin. V současné době v České republice je velmi omezený počet možností specializované a ucelené rehabilitace. Cerebrum reaguje na tuto situaci a snaží se vytvářet systém následné péče v rozsahu a objemu jak dovolují aktuální přidělené dotace a finanční prostředky. Naše pomoc je z části hrazena také klientem.


NAŠi klienti

Našimi klienty jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech (nehody, pády při sportu a podobné) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob. Snažíme se poskytovat pomoc a radu také rodině klineta, jeho pečovatelům a příbuzným.

JSME ČLENY...

.... TĚCHTO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ:

SAFE - Stroke Alliance For Europe
BIF-EC - BRAIN INJURED PEOPLE & FAMILIES EUROPEAN CONFEDERATION
IBIA - International Brain Injury Association
EBIS - European Brain Injuries Society 

Novinky

Aktuality z našeho sdružení

Tisková zpráva 

Rozdíly v péči o afatiky v Norsku a České republice

Srovnávací zpráva uvádí zásadní rozdíl v časnosti zahájení logopedické péče pacienta po poškození mozku a v četnosti poskytované následné logopedické péče. 

Telemedicina jedna z možností jak zajistit zvýšenou dostupnost následné péče pro osoby s afázií v České republice a Norsku. 

Projekt realizován v rámci bilaterální iniciativy Fondů EHP 2014-2021. 

Praha dne 12. 11. 2019 – Cerebrum dnes zveřejnilo srovnávací zprávu o následné péči o osoby s afázií v Norsku a České republice. Zpráva uvádí, že pro pacienty s afázií je pro úspěšnou rehabilitaci zásadní včasnost zahájení logopedické terapie a její zvýšená frekvence až pětkrát týdně. Projekt byl realizován ve spolupráci s norským partnerem Afasiforbundet i Norge (pacientská organizace pro osoby s afázií), za podpory Fondů EHP 2014-2021. Frekvence terapií je v České republice na mnoha pracovištích limitovaná možnostmi personálními, časovými a finančními na straně organizací a zejména finančními na straně klientů. Intenzita terapie v ČR je velmi různorodá, zpravidla probíhá jednou týdně až jednou za 3 měsíce. Zatímco v Norsku pacienti dostávají intenzivní terapii pětkrát týdně po dobu dvou měsíců. Přitom právě intenzivní logopedická terapie se v zahraničních výzkumech ukazuje jako efektivnější (Sanjit et al., 2003; Brady et al., 2016; Villringer et al., 2017; Heikkinen et al., 2018). V Norsku se také potýkají s problémem nedostatku logopedů navíc pacienti musí překonat daleko větší vzdálenosti z místa bydliště do místa poskytování léčby. Proto v Norsku spustili pilotní projekt „Telerehabilitace“, která se ukázala jako velmi efektivní metoda v terapii afázie srovnatelná s osobním kontaktem. Cerebrum jako pacientská organizace poskytující terapeutickou pomoc osobám po poškození mozku chce využít zkušenosti získané během této bilaterální spolupráce a za podpory norského partnera spustit pilotní projekt i v České republice. Konec.     

24.říjen 2019  - NETRADIČNÍ FASHION SHOW KDE MÓDA MAŽE ROZDÍLY

Charitativní módní přehlídka Kde móda maže rozdíly, kterou pořádalo sdružení Cerebrum pro podporu povědomí veřejnosti o omezení osob se získaným poškozením mozku se uskutečnila od 18:00 hodin v Atriu Nile House Karolínská 654/2 v Praze 8 dne 24.10.2019
Koncept módní přehlídky vznikl jako reakce sdružení na potřebu zahájit dialog s veřejností o situaci a postavení osob se získaným poškozením mozku ve společnosti.

Na přehlídce vystoupil čestný host pan Václav Neckář, který stručně pohovořil o jeho vlastní zkušenosti s touto situací.

"Chápeme, že je to obtížné téma, pokud nemáte vlastní zkušenost s touto situací, nebo se ve vaší blízkosti osoba s tímto postižením nevyskytuje“ řekla Jana Dobrkovská, ředitelka sdružení a dodala: „Myslíme si, že oblast denní činnosti jako je snaha se dobře obléknout, může být to pravé nad čím se tyto dva světy mohou potkat.“

Přehlídky se vedle profesionálních modelek a modelů zúčastnili dva klienti Cerebra s pohybovým omezením po poškození mozku.

Chůzí po mole tak ukázali, že móda může mazat rozdíly. Všichni členové realizačního týmu a partneři pracovali na této akci pro bono. 

VIDEO Z  AKCE https://www.youtube.com/watch?v=Oj2VhU_bfTIŘíjen 2019 -  Bilaterální iniciativa s norským partnerem 

V první týdnu v říjnu jsme navštívili naši norskou partnerskou organizaci AFASIFORBUNDET i NORGE, která v Norsku podporuje osoby s afázií. Srovnávali jsme postup terapie a péče o tyto osoby v Norsku a v České republice. Výsledkem našeho setkání bude zpráva o hlavních rozdílech v přístupu k péči o osoby s afázií a návrh opatření pro zlepšení situace osob s afázií v ČR.


Projekt financovaná za přispění dotace Hejtaman Sředočeského Kraje

Říjen 2019 -  Rekondiční pobyt 


V pátek 18.10. jsme se vrátili z rekondičního pobytu v Choceradech, kde jsme od neděle společně cvičili, rehabilitovali, procvičovali paměť a zejména si užívali báječného počasí a atmosféry. Stala se z nás všech super parta a uděláme vše proto, abychom se v příštím roce mohli znovu setkat a užít si všechny aktivity!

Projekt je spolufinancován z dotace fondu Hejtmana Středočeského Kraje

Červen 2019 -  Cerebrum v TV Seznam 

Dopad finančních škrtů na fungování neziskových organizací pociťujeme také v Cerebru. O této situaci, která se netýká pouze našeho sdružení, natočila Televize Seznam reportáž. Prohlédnout si ji můžete na linku ZDE
Jsme od 15. minuty záznamu.


 Květen 2019 - Cerebrum  bylo hlavni charitativní partner konference Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

J

 


Naši partneři

CO DĚLÁME? POMÁHÁME:


Rozvíjet fyzické a mentální schopnosti a dovednosti. Zachovávat stávající stav a v ideálním případě zlepšovat stav osob po poškození mozku.

Sdílet zkušenost. Osamostatňovat.

Pomáháme n
ejen pacientům, ale i jejich rodinám a pečujícím.
Naším velkým cílem kromě servisní činnosti je změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byla zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

Někdy stačí méně, než si myslíte.

STAŇTE SE
ČLENEM SDRUŽENÍ

Pomáhejme společně. Bude to ta nejlepší věc, co dnes uděláte.
Cena ročního členství je 200 Kč

NEBOJTE SE A PŘISPĚJTE

Peníze od vás pomohou přímo pacientům a jejich rodinám.
Číslo účtu je 2100861130/2010

NAŠE SLUŽBY

ERGOTERAPIE

Ergoterapie se zaměřuje na zlepšení samostatnosti a soběstačnosti klientů s respektováním jejich individuálních potřeb. Ergoterapeut je odborník s vysokoškolským vzděláním, který Vám může poskytnout pomoc v mnoha oblastech, omezujících kvalitu vašeho každodenního života. 

Ergoterapie je ideální volba pro Vás, jestli potřebujete:

  • Pomoc s nácvikem každodenních činností (přesunů z lůžka na mechanický vozík/ na toaletu, koupání, oblékání, osobní hygieny, příjmu potravy)
  • Cvičení zaměřené na funkci horních a dolních končetin (zvýšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly)
  • Nácvik jemné motoriky (uchopení a držení předmětů, koordinace oko-ruka)
  • Doporučit a nacvičit používání kompenzačních pomůcek (navlékače ponožek a knoflíků, příborů se speciálním úchopem atd.)
  • Poradit s možnostmi bezbariérové úpravy domácího prostředí 
  • Zlepšit úroveň kognitivních funkcí (paměť, pozornost, řeč) 
  • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností

Doba trvání: 60 minut 

Cena individuální domácí terapie: 250 Kč 

Terapeut: Ergoterapeut  

LOGOPEDICKÁ KONZULTACE

Po získaném poškození mozku může dojít k narušení schopnosti komunikovat. Cílem individuální logopedické konzultace je co možná nejvíce podpořit obnovení této schopnosti. Klient, popř. jeho nejbližší jsou edukováni o možnostech a způsobech domácího tréninku včetně doporučení či poskytnutí pracovních materiálů a pomůcek. Podle individuálních potřeb klienta mohou být nabídnuty náhradní způsoby komunikace. 

Doba trvání: 60 minut 

Cena individuální terapie: 250 Kč 

Terapeut: speciální pedagog - logoped 

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Kognitivní neboli poznávací procesy nám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí a svět kolem nás. Mezi základní kognitivní funkce, které využíváme, patří paměť, pozornost, myšlení, zpracovávání informací, verbální či zrakově-prostorové schopnosti a také výkonná (exekutivní) složka našeho jednání. Při poškození mozku často dochází k narušení jedné nebo vícerých jmenovaných oblastí. Mohou se objevit problémy s koncentrací, krátkodobou pamětí, sníženou schopností učit se novým věcem či orientovat se v méně známém prostředí. Trénink kognitivních funkcí je souborem úloh a cvičení, který se na tyto potíže zaměřuje s cílem zlepšit jednání v aktivitách každodenního života. Jako doplněk nabízíme klientům počítačový program Happy neuron k domácímu tréninku.

90 minut skupinovou formou, cena 150 Kč

60 minut individuální formou, cena 200 Kč

Vyšetření kognitivních funkcí a vypracování zprávy 

klient Cerebra 300 Kč

ostatní 500 Kč

Terapeut: psycholog 

PODPORA PEČUJÍCÍCH

V září 2019 odstartovalo Cerebrum  dvouletý podpůrný program - cyklus přednášek a aktivit svépomocného charakteru. Program je určen především pro neformální pečující o lidi po cévní mozkové příhodě či úrazu mozku, na kterých dlouhodobá péče o nemocného blízkého i její kvalita většinou závisí. Při svých seminářích a diskuzích se přednášející, mezi nimiž jsou například neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut nebo sociální pracovnice, zaměřují na edukaci a zprostředkování informací především z oblasti sociálních a zdravotních služeb, komunikaci mezi pacientem a pečujícím, psychohygienu či prevenci syndromu vyhoření. V rámci podpůrných svépomocných aktivit tvoříme, vaříme, hrajeme hry, cvičíme aj. Členové však získávají především bezpečný prostor a příležitost vzájemně si předávat a sdílet cenné zkušenosti. 

Podporu nabízíme osobám se ZPM a jejich blízkým a pečujícím ZDARMA v rámci projektu Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM - CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272. Projekt je financován Evropským sociálním fondem Operační program Zaměstnanost.

PsychoLOGICKÁ PORADNA

Poradna nabízí podporu klientům se získaným poškozením mozku, ale i jejich blízkým v psychicky náročnějších situacích. Pomáhá zvládat změny, které nastávají, a překonávat s tím související problémy, ať už v rodině nebo v širším sociálním prostředí. V rámci konzultací s psychologem je možné probrat aktuální i dlouhodobější prožívání těchto situací, zvážit možnosti, jak přispět k jeho zlepšení, případně na základě individuálních potřeb navrhnout další vhodné postupy.


Doba trvání: 60 minut, a další dle individuálních požadavků klienta 

Cena terapie: 250 Kč

Terapeut: psycholog 

FYZIOTERAPIE A LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Pomůžeme vám dosáhnout optimální funkce pohybového systému a zvýšit zlepšení posturální stability. Provádíme trénink mobility, chůze, nácvik relaxace a trénink aktivní hybnosti horních a dolních končetin.

 Od blízké osoby pacienta k pečujícímu

Modelové situace v péči o osobu blízkou I.

Ocitli jste se nenadále v roli toho, jehož blízký je najednou pacientem s poškozením mozku? Rádi byste se dozvěděli více o nemoci svého blízkého, o tom jak fungují nemocniční zařízení, o tom, co Vás zhruba čeká? Tato témata jsou obsažena v první části programu Modelových situací. Na setkání se dozvíte odpovědi na vaše otázky a také zde můžete sdílet svoji situaci i případné obavy.  

Modelové situace II

Setkání je zaměřeno na pomoc vám, například jak nebýt otrokem svého pocitu odpovědnosti, jak komunikovat se svým blízkým, jak je důležité, abyste pečovali i o sebe. Posedíme v malé skupině v bezpečném prostředí, dáme prostor Vašim otázkám

Modelové situace III

Zde se dozvíte, co obnáší domácí péče, jak na ní, aby jste se cítili co nejlépe. Také zkusíme společně definovat, co Vás trápí a budeme hledat řešení v neformálním, bezpečném prostoru. 

Psychologická poradna pro pečující

V poradně se zaměřujeme na individuální psychologickou pomoc formou konzultací v délce 60 minut. Nejčastěji řešíme syndrom vyhoření, demotivace a vyrovnání se se změnami chování osoby po poškození mozku. Konzultace probíhají pravidelně ve čtvrtek od 15:00. Objednání je možné na čísle 773540589 

Peer program Cerebrum

(PEER je osoba s vlastní zkušeností s daným onemocněním, nebo postižením) V Cerebru spolupracujeme se dvěma kolegy se získaným poškozením mozku, kteří mohou být ostatním, kteří se v podobně těžké životní situaci ocitnou, velkou oporou. Porozumí vám jako nikdo jiný. Odpoví na mnoho otázek, které si kladete v souvislosti se získaným poškozením mozku. Setkání s Míšou (30 let) a Standou (39 let) je možné si dohodnout individuálně telefonicky na čísle 773540589 Konzultace probíhají v Cerebru a trvají asi 60 minut. 

Svépomocné skupiny – tvořivé dílny

Dlouhodobá podpora neformálních pečujících hraje velkou roli na cestě k zotavení osob po poranění mozku. Cílem svépomocných setkání je poskytovat pečujícím psychosociální, emocionální a informační podporu. Získávají tak možnost sdílet své pocity a zážitky v bezpečném a pohodlném prostoru s těmi, co mají podobné zkušenosti. Velikost svépomocných skupin je různá, obvykle má mezi 3 a 10 členy dle charakteru aktivity. Skupiny jsou otevřené, tzn. kdykoliv přístupné novým členům. Jejich charakter a náplň jsou rozmanité - společně tvoříme, vaříme, hrajeme hry, cvičíme, ale i vyrážíme za přírodou, poznáním nebo kulturou. Během tvůrčích setkání se zaměřujeme na netradiční výtvarné techniky a postupy s využitím rozmanitých materiálů (decoupage, patchwork, quilling, plstění…). Zároveň procvičujeme jemnou motoriku, zapojujeme fantazii a máme možnost své nápady sdílet s ostatními ve skupině.  

NÁŠ TÝM

Popis obrázku

Jana Bára - Dobrkovská

ředitelka

Hlavním úkolem Jany je podpora zaměstnanců a partnerů, komunikace s donátory a institucemi, rozvoj sdružení a povědomí o naší činnosti.  Podílí se na založení žádostí o granty státní správu a mezinárodní sbírky. Prezentace činnosti v organizacích, které je možné v mozku. 


reditel@cerebrum2007.cz
Popis obrázku

Mgr. Denisa Darmová

psycholog / trénink kognitivních funkcí 

Vyštudovala jsem jednoodborovou psychologii na univerzitě Komenského v Bratislavě a na území města Prahy, která má soukromý zájem o další vzdělávání. Momentální som frekventantkou jungiánsky orientovaného psychoterapeutického výcviku v rámci ČSAP. V minulosti som pracovala v Domove sociálních službách v Unhošti, kde jsem se venovala psychologickému poradenstvu a zvedání osobních údajů pro seniorov. V Cerebre působím od roku 2016 a vediem tu skupinový trénink kognitívnych kontaktů. Práca s klientem je velmi napnutá a motivuje k dalšímu zvyšování.  Ve volném čase objevte nové místo, spoznávejte nové lidi a navštevujte tanečné kurzy. 


denisa.darmova@cerebrum2007.cz
Popis obrázku

 Borbála Kiss-Szemán

ergoterapeutka


V Cerebru pracuji od roku 2017.Vysokoškolské vzdělání jsem absolvovala na 1. LF Univerzity Karlovy v oboru Ergoterapie. V praxi se nejčastěji věnuji klientům po cévní mozkové příhodě či úrazech hlavy. Jako ergoterapeutka provádím terapii v domácím prostředí, kde se s klienty zaměřuji na zvýšení soběstačnosti, hodnocení a nácvik jemné a hrubé motoriky, mobility v kombinaci s nácvikem běžných denních činností. Dále na rozvoj pracovních a zájmových činností klientů a rehabilitaci kognitivních funkcí. Věnuji se také poradenské činnosti, při které doporučuji vhodné kompenzační pomůcky. Provádím jednorázové domácí návštěvy, kdy probíhá hodnocení domácího prostředí z hlediska bezbariérovosti a hledáme optimální řešení dle možností klienta a jeho rodiny. Absolvované kurzy: Nácvik sociálních dovedností, Myofasciální řetězce horní končetiny a Bazální stimulace. Ráda sportuji, zahradničím a cestuji.

 
Popis obrázku

Vlaďka Mikšová

ergoterapeutka

vladka.miksova@cerebrum2007.cz
Popis obrázku

Mgr. Iveta Kovářová

ergoterapeutka 

V Cerebru pracuji jako ergoterapeutka od roku 2018, ve kterém jsem zároveň ukončila své magisterské studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuji s osobami po vrozeném i získaném poškození mozku a ve své praxi se specializuji především na klienty po cévní mozkové příhodě. Jako ergoterapeutka se s pacienty zaměřuji na hodnocení a nácvik běžných denních činností, doporučení vhodných pomůcek pro zvýšení soběstačnosti, rozvoj pracovních a zájmových aktivit a rehabilitaci kognitivních funkcí. Kromě ergoterapie v domácím prostředí se podílím i na přípravě a realizaci rekondičních pobytů, tvorbě edukačních materiálů a poradenské činnosti. Zároveň se profesně věnuji volnočasové pedagogice u dětí a ve svém volném čase ráda sportuji a podnikám dobrodružné výpravy.

iveta.kovarova@cerebrum2007.cz
Popis obrázku

Bc. Eliška Dvořáková

fyzioterapeutka

eliska.dvorakova@cerebrum2007.cz
Popis obrázku

PhDr. Mgr. Vladana Vasková

psycholožka


Vystudovala jednooborovou psychologii a masovou komunikaci na UK v Praze. Několik let se věnovala pracovní psychologii a dlouho pracovala a stále pracuje v oblasti sociálních služeb. Poradna nabízí podporu klientům se získaným poškozením mozku, ale i jejich blízkým v psychicky náročnějších situacích. Pomáhá zvládat změny, které nastávají, a překonávat s tím související problémy, ať už v rodině nebo v širším sociálním prostředí. V rámci konzultací s psycholožkou je možné probrat aktuální i dlouhodobější prožívání těchto situací, zvážit možnosti, jak přispět k jeho zlepšení, případně na základě individuálních potřeb navrhnout další vhodné postupy.


vladka.vaskova@cerebrum2007.cz
Popis obrázku

Mgr. Lucie Václavíková 

logopedka - nyní na mateřské dovolené

Logopedka, poradkyně a studentka prezenční formy doktorského studijního programu Speciální pedagogika na univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuji se dospělým osobám s poruchami komunikace v rámci terénní péče. Ve studiu jsem se chystal, a to až do druhého roku ve Výzkumném týmu, aby problém s neurogenními poruchami komunikace u dospělých osob. 


lucie.vaclavikova@cerebrum2007.cz
Popis obrázku

PHDr. Simona Skříčková

psycholožka - nyní na mateřské dovolené

Simona pomáhá našim klientům a jejich rodinám překonávat psychickou zátěž, kterou s sebou situace osoby s poškozením mozku nese.  

info@cerebrum2007.cz

Barbora Mlynářová

logopedka

Jsem studentkou 4. ročníku oboru Logopedie na univerzitě Palackého v Olomouci. Již od začátku studia se snaží propojit teoretické zkušenosti s těmi praktickými, k čemuž mi dopomáhají např. Rozsáhlá studijní praxe, nebo brigáda v mateřské škole v Olomouci, kam docházím jednou týdně zvýhodněné logopedii s dětmi. Mezi mé zájmy patří hudba, hraji na klavír a violoncello, zpívám ve sboru. 

 

PROJEKTY 

Erasmus + 

Evropská spolupráce a inovativní partnerství pro podporu sportovní aktivity osob po mozkové příhodě 

leden 2020 až prosinec 2022

Cerebrum je součástí mezinárodního výzkumného týmu, jehož cílem je vývoj, implementace a přenos inovativních postupů souvisejících s fyzickou aktivitou zvyšující zdraví u křehkých jedinců, jako jsou pacienti po mozkové příhodě. Našimi partneři jsou aktéři ve sportu, rehabilitační centra, zdravotnická fakulta, sociální sdružení a skupiny profesionálních pedagogů z Chorvatska, Itálie, Lotyšska a Řecka.  Chcete vědět více? napište na email reditel@cerebrum2007.cz nebo navštivte  webové stránky projektu  European collaborative and innovative partnership to promote physical activity after stroke event MY WAY

Norské fondy

Srovnávací zpráva následné péče pro osoby s afázií v partnerských zemích 

září - listopad 2019 

Srovnávací zpráva na téma péče o osoby s afázií v Norsku a v České republice s cílem najít v obou zemích společné  přenositelné postupy a vzájemná obohacení v možnostech následné péče o tuto skupinu pacientů. 

Výzkum dostupnosti rehabilitace a služeb pro občany po poranění mozku v České republice 

říjen 2008 až březen 2009

Výzkum  byl zaměřený na zjištění zkušeností osob po poranění mozku s dostupností rehabilitace, podpory a služeb byl realizován v časovém rozmezí říjen 2008 až březen 2009. Samotnému kvantitativnímu sběru dat pomocí dotazníků předcházel kvalitativní sběr dat pomocí rozhovorů, který se zaměřil na celkové zkušenosti a změny životního stylu osob po poranění mozku